Stenen Kamer bij Breukelen

Ligging Deze stenen kamer stond aan de Woerdenseweg in het zuiden van Breukelen.

Kaartje met de locaties van stenen kamers bij Breukelen

Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stenen kamer is ontstaan.
Geschiedenis Deze stenen kamer deed o.a. dienst als rechthuis voor het gebied Otterspoor.
Volgens de inmiddels overleden heer H. Ykema, werkzaam op het Breukelse notariskantoor, was hij het perceel Woerdenseweg 3 in een oude akte tegengekomen onder de naam stenen kamer. Ook de oud-ambtenaar H. Polderman kwam met gelijkluidende informatie.
Nadere details ontbreken op dit moment. Dit gebied behoorde tot het Breukelen-St. Pietersgerecht en er wordt aangenomen dat hier van de 12e - 14e eeuw een nederzetting Otterspoor gelegen moet hebben. Bij deze nederzetting bevond zich dan de stenen kamer.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners of eigenaars bekend.
Huidige doeleinden Van de stenen kamer is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: A.A. Manten en M. Laméris, Breukelen, Geschiedenis en architectuur, SPOU, Zeist, 2008, blz. 37
A.A. Manten en B.F. van Wallen, De stenen kamers Galgweert en Broekelreweert bü Breukelen, In: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jrg 14, nr. 1, 1999, blz. 13 - 21
Afb. 1: A.A. Manten en B.F. van Wallen, De functie van de stenen kamers Galgweert en Broekelreweert bij Breukelen