Steenhuis te Lopik

Ligging Dit huis stond in Lopik.
Ontstaan De oudste vermelding van dit steenhuis dateert van 1404.
Geschiedenis In 1404 wordt in de archieven melding gemaakt van het toevoegen van 7 morgen aan bestaand stuk land. Dit stuk land wordt in de archieven al vr 1398 genoemd en heeft dan een oppervlakte van 4,5 morgen.
In totaal beslaat de grond dan 11,5 morgen, waarop een Steenhuis, een bouwhuis (boerderij) met berg en schuur staan.
Deze grond was oorspronkelijk een leen van de familie Van Vliet.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het steenhuis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995