Steenen Camer in de Bilt

Ligging Het huis stond precies in het verlengde van de Hessenweg aan de noordzijde van Groenekanseweg / Doktor Letteplein in De Bilt.

Afbeelding op een kaart uit 1722 van de Steenen Camer in De Bilt

Andere benaming Steene Kamer, Meijenhagen
Ontstaan Mogelijk dateert het huis uit het midden van de 14e eeuw.
Geschiedenis Bij de afbraak in 1955/56 bleek het gebouw zulke oude nuren te hebben, dat het westelijke deel mogelijk al uit het midden van de 14e eeuw stamt.
Van De Steenen Camer komen we alleen een afbeelding tegen op een kaart uit 1722. We zien daarop aan de linkerkant een onderkelderde opkamer, waarvan de muren tot het dak origineel waren. Daarnaast bevindt zih een lagere aanbouw, die uit een gang en een keuken met een grote haardplaats bestond. De muren van dit gedeelte waren tot 1,5 m hoogte in 1955 nog aanweig, evenals de grote haardplaats. Geheel rechts bevond zih nog een tweede aanbouw, waarvan niets meer is terug gevonden. Dit gedeelte behoorde dan ook waarschijnlijk niet tot het oorspronkelijke huis.

Dit goed behoorde oorspronkelijk ook tot de goederen van het Klooster Oostbroek. In 1573 wordt "des conevnts Withoff genaempt dir Stenen Camer" verpacht aan Jacob Jansz. De gegevens zijn in die tijd nog erg beperkt, waardoor we pas halverwege de 17e eeuw een beter inzicht krijgen in de opvolgende eigenaren. Het huis en de grond behoren in eerste instantie tot verschillende eigenaren.
In 1644 is Tonis Willemsz, schepen van De Bilt, eigenaar van het huis en woont hij er ook. Van de gronden is in 1638 Nicolaas van Coesvelt eigenaar en in 1645 zijn zoon Jacob. In dat jaar verkoopt Jacob van Coesvelt de grond aam Diederick de Leeuw, die een jaar later ook eigenaar van het huis wordt. In deze familie blijft de Steenen Camer in eigendom tot 1759.

Twee dochters uit het huwelijk van Mr. Jan Coxius en Elisabeth de Leeuw, verkopen na de dood van hun ouders De Steenen Camer aan Cornelis van der Hoop. Cornelis is ook eigenaar van Meijenhagen en hij wisselt de namen van de twee huizen om, zodat het voortaan Meijenhagen heet. Door hem wordt het huis grondig restaureren en vergroten. Na zijn dood verkopen zijn zoons het huis in 1779 aan Jan Hovy, die het in 1792 weer verkoopt aan Johan Wolters van de Poll.
Johan verkoopt het huis in 1826 aan Willem Diemont. Hij is koopman in Amsterdam en in 1843 besluit hij het huis te verkopen. De nieuwe eiegnaar wordt Jhr. Hendrik van den Bosch, die ook eigenaar is van Jagtlust. Tot zijn dood in 1883 blijft het in bezit van deze eigenaar, waarna het verkocht wordt aan Mevr. Sara Maria Swellengrebel, die weduwe is van Prof. Herman Johan Roijards. Van het oorspronkelijke landgoed is dan niet meer over dan het huis en een stuk tuin rondom het huis.

Daarna gaat het huis verschillende keren in andere handen over, om in 1943 gekocht te worden door de C.V. Borstelfabriek Gebr Jonker in Zuilen. Tot 1954 blijft het in bezit van deze borstelfabriek en daarna nog een jaar van één van de directeuren. In 1955 wordt het huis verkocht aan een bouwmaatschappij, die het huis een jaar later sloopt voor de bouw van woningen. Hiermee eindigt het bestaan van één van de oudste huizen van De Bilt.
Bewoners 1573 Jacob Jansz
1644 - 1646 Tonis Willemsz (huis)
1638 Nicolaas van Coesvelt (gronden)
- 1645 Jacob van Coesvelt (gronden)
1645 - 1646 Diederick de Leeuw (gronden)
1646 Diederick de Leeuw (huis en gronden)
- 1759 familie de Leeuw
1759 - 1779 Cornelis van der Hoop
1779 - 1792 Jan Hovy
1792 - 1826 Johan Wolters van de Poll
1826 - 1843 Willem Diemont
1843 - 1883 Jhr. Hendrik van den Bosch
1883 - 1893 Mevr. Sara Maria Swellengrebel
1893 - 1920 Jhr. Mr. Franciscus Hubertus Radermacher Schorer van Nieuwerkerke
1920 - 1922 P.J. Nanning
1922 - 1937 G.E. v.d. Griendt
1937 - 1943 Dhr. Stamrood
1943 - 1954 C.V. Borstelfabriek Gebr. Jonker
1954 - 1955 directeur van bovengenoemde fabriek
1955 een bouwmaatschappij
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Twee hardstenen hekpalen met de namen "MEIJEN" en "HAGEN" herinneren aan de plek waar het huis gestaan heeft.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Tekening van De Steenen Camer in De Bilt vlak voor de afbraak in 1956
Bronnen Tekst: W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Afb. 1 en 2: W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995