Sprockelenborch

Ligging Dit huis heeft op de westelijke oever van de Vecht gestaan, net iets ten noorden van het toen nog kleine dorp Breukelen, ter hoogte van Straatweg nr. 174.
Ontstaan Wanneer het huis is gebouwd is niet bekend.
Geschiedenis Over het huis 'genaemt Sprockelenborch gelegen in 't Noordeynde van Breuckelen in Con. Ma gerechts, streckende van den Heerewech ofte dijck tot in de Vecht toe" is weinig bekend. Vermoedelijk diende het extra versterkte pand als bescherming van het dorp. Na het rampjaar 1673 wordt het niet meer genoemd.
Bewoners Mij zijn geen namen van eigenaars bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: A.A. Manten en M. Laméris, Breukelen, Geschiedenis en architectuur, SPOU, Zeist, 2008, blz. 38