Somerbergen

Ligging Deze buitenplaats stond in Maarssen-Dorp, tussen de Diependaalsedijk en de Vecht, niet ver van Doornburgh.

Afbeelding van het huis uit de 17e eeuw

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze buitenplaats gebouwd werd.
Geschiedenis In 1754 wordt Barend Horsman tuinman op Somerbergen; dit beroep oefende hij al sinds 1741 uit op Herteveld. Hij is dat maar heel kort geweest, want op 31 december 1754 wordt hij in Maarssen begraven.
Op 23 mei 1759 verschijnt Hendrik van Spierenburg, getrouwd met Maria Knop, voor de notaris N. de Graaff voor het afsluiting van een lening van f 1785-3-6 ter aflossing van een lening van f 1000,-. Hendrik van Spierenburg woont op Somerbergen en sluit deze lening af met Adrianus van Someren, "coopman in wynen te Utrecht".

In 1766 wordt door Frank Albertus Ferré, eigenaar van Somerbergen, zijn testament opgesteld, waarbij hij Anna Maria van Lobbrecht als universele erfgenamen aanwijst. Een maand later sterft hij en Dirk van Lobbrecht, vader van Anna Maria, wordt als voogd over zijn minderjarige dochter aangesteld.
In 1773 wordt Maria Johanna Bicker eigenaresse van Somerbergen. Zij trouwde in 1754 met Jacob Hendriksz. Hop, van wie ze in 1761 scheidde. Ze overleed in 1807.
Bewoners 1759 Hendrik van Spierenburg
1766 Frank Albertus Ferré
1766 - ca 1773 Anna Maria van Lobbrecht
1773 Maria Johanna Bicker
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Het terrein behoort nu tot Doornburgh.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Het Utrechts Archief