Soetendael

Ligging De buitenplaats Soetendael heeft op de westelijke over van de Vecht gestaan, ongeveer tegenover Goudestein, gemeente Stichtse Vecht.

Gravure van het huis door A. Rademaker uit ca 1791

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze buitenplaats gebouwd werd. De bouwstijl van het huis doet vermoeden dat het uit het midden van de 17e eeuw stamt.
Geschiedenis De voorgevel van Soetendael vertoonde overeenkomsten met die van de buitenplaats Hoogevecht, hoewel met enkele varianten en kleiner van opzet: De naar de Vecht gekeerde voorgevel was op de gewone wijze voorzien van een voordeur met bovenlicht en was gevat tussen 2 pilasters. Ter weerszijden bevonden zich twee ramen (bij Hoogevecht drie) met kruiskozijnen en onderluiken. De verdieping bevatte vijf lagere vensters, terwijl een wolfdak met één raam boven een geprofileerde gootlijst, en bekroond door twee schoorstenen, het gebouw dekte.
Vanuit het huis had men opzicht op een luisterrijk aangelegde tuin.

Om het huis het allure van een middeleeuws kasteel met 2 zijvleugels te geven, waren bij Soetendael aan weerskanten van het huis op symmetrische wijze twee kleine stalgebouwen aangebracht, met het woonhuis door muurtjes verbonden. Deze twee bijgebouwen waren echter meer naar achteren geschoven en een kwartslag gedraaid. Het gehele complex was omgeven door een sloot.
Bewoners Isaac Simons
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
Afb. 1: De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden. Verheerlykt door honderd gezichten van steden, dorpen, vestingen, adelyke gestigten, lustplaatzen en waranden.