Soestbergen

Ligging Het huis staat langs de Gansstraat binnen de gemeente Utrecht.

Foto van de buitenplaats op 2 oktober 2006

Ontstaan In de middeleeuwen komen we de heerlijkheid Soestbergen al tegen. De ambachtsheren hielden het in leen van de heren van Zuilen van de Ham. Deze heren hadden het goed weer in leen van de heren van Vianen.
Geschiedenis Op tekeningen die bewaard zijn gebleven zien we een 17e eeuws huis. De tuin is gedeeltelijk omgeven door een haag en aan de kant van de Gansstraat door een muur, die eindigt tegen het poortgebouw.
Mogelijk heeft dit huis nog een voorganger gehad, maar daarover is niets bekend.
In 1830 wordt de buitenplaats opgekocht door de gemeente Utrecht. De tuin wordt omgebouwd tot Eerste Algemene Begraafplaats van de gemeente Utrecht. Dit was noodzakelijk door de nieuwe wet op de lijnbezorging: Er mocht niet meer in de kerk of binnen de gemeente begraven worden. Het ontwerp voor de begraafplaats werd waarschijnlijk uitgevoerd door de landschapsarchitect J.D. Zocher jr. Het huis wordt verbouwd in Empire stijl en werd de woning van de doodgraver. Bij het huis hoort nog wel een tuin, die gescheiden is van de begraafplaats door een sloot.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Het huis is nu de woning van de directeur van de gemeentelijke begraafplaatsen. Het grootste gedeelte van het landgoed is nu begraafplaats.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Gewassen pentekening uit ca 1753 (anoniem)
Bronnen Tekst: Buitens in Utrecht, 1982
Foto 1: uit eigen collectie
Afb. 1: Buitens in Utrecht, 1982