Snellenburch

Ligging Het kasteel lag ten noorden van de Benschopperwetering, halverwege tussen IJsselstein en Benschop.

Oude tekening van het huis (Robide van der Aa, 1850)

Ontstaan Het kasteel is rond 1250 gebouwd.
Geschiedenis In 1105 komen we een Wolfger van Amstelle tegen, die waarschijnlijk al vele goederen bezat langs de Lek en de IJssel. Een nakomeling van hem, Gijsbrecht IV van Amstel, gaf aan een jongere zoon Arent of Arnoud grond in o.a. Achtersloot ten geschenke. Deze Arent heeft vervolgens op deze verkregen grond het kasteel rond 1250 gebouwd. Hij ligt zich toen naar zijn bezittingen Arent van Benschop noemen.
In 1321 is voor het eerst sprake van een Arent van Snellenberch, die een zoon wordt genoemd van Arnoud van Amstel en Aleid van Asperen en belangen had in Benschop. De Utrechtse familie Botter van Snellenberch heeft, voor zover kon worden vastgesteld, geen relatie met genoemde Arent van Snellenberch. In latere bronnen ontbreekt ieder spoor. Waar een eventueel middeleeuws kasteel in Benschop heeft gelegen is onbekend; mogelijk moet het gezocht worden in de buurt van de dorpskern.
In 1543 is het kasteel door brand verwoest; wat mogelijk de oorzaak is, dat het kasteel nooit als ridderhofstad werd erkend.

In de huidige boerderij Snellenburg in Benschop is een deel van het buitenhuis Mindael opgenomen dat aan het eind van de 17e of het begin vah de 18e eeuw door de familie De Milan Visconti werd gebouwd. Pas in 1729 duikt de naam Snellenburg op, die de oorspronkelijke naam heeft vervangen. Intensief bronnenonderzoek heeft uitgewezen dat het landhuis werd gesitueerd op een plaats waar in de voorafgaande eeuwen geen bewoning aanwezig was. De familie De Milan Visconti heeft met de naam Snellenburg haar buitenplaats een middeleeuwse oorsprong willen geven.
Op een tekening uit 1729 zien we het kasteel afgebeeld als een prachtig herenhuis, bestaande uit 2 verdiepingen en 7 grote ramen breed.
In de loop van de tijd is het huis afgebroken en vervangen door een boerderij. Op een steen in de voorgevel van de boerderij staat: 'Riddermatig landgoed Snellenburch 1300' en 'is verbouwd tot boerderij 1886'.
In 1988 heeft de Archeologische Werkgroep Zuidwest-Utrecht onderzoek gedaan bij de huidige boerderij Snellenburg. In de kelder van het huis is een stuk pleisterwerk verwijderd; er kwamen toen stenen te voorschijn met een formaat van 25 x 6 cm. Op het terrein achter de boerderij zijn scherven gevonden, waarvan de oudste dateren uit de 12e en de 13e eeuw. Hieronder bevinden zich scherven van Paffrath en andere kogelpotten en vroeg steengoed.
Bij de boerderij staat ook nog een waterput. Dit is een pompput en bij nader onderzoek bleek er vroeger een loden leiding te hebben gelopen van de put naar het koetshuis. Deze put stamt waarschijnlijk uit de 18e eeuw.
Bewoners ca 1250 Arent van Amstel
- ca 1500 geslacht Van Amstel
ca 1500 Arent van Snellenburch
begin 18e eeuw baron de Milan Visconti
Huidige doeleinden De huidige boerderij staat in elk geval op de plaats van het vroegere buitenhuis Mindael. Of het middeleeuwse kasteel hier ook gestaan heeft weet ik niet, omdat de bronnen elkaar tegenspreken.
De huidige boerderij is bewoond.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Foto van het koetshuis Foto van het koetshuis Foto van het koetshuis Foto van het koetshuis Foto van ingemetselde steen in boerderij Foto van ingemetselde steen in boerderij Foto van de boerderij Foto van de boerderij
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Archeologische Kroniek van de Provincie Utrecht 1988-1989
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966
Foto 1 t/m 8: uit eigen collectie