Sluisoord

Ligging Dit huis lag ten noorden van Maarssen, gemeente Stictse Vecht langs de machinekade, ten noordoosten van Leeuwenburg en ten zuidoosten vande verdwenen buitenplaats Neerbeek. Hierdoor lag deze buitenplaats niet direct aan de Vecht.

Kaartje van de buitenplaatsen langs de Vecht

Andere benaming Sluijsoort
Ontstaan Het is niet precies bekend wanneer het huis gebouwd is. Wel weten we dat er voor 1672 al een huis stond, dat in dat jaar door de Fransen in brand werd gestoken.
Geschiedenis Zoals hierboven al vermeld werd een eerder huis in 1672 door de Fransen in brand gestoken. Toen was het huis eigendom van een Van der Burg.
In 1726 is Karsseboom eigenaar en verkoopt het in dat jaar voor f. 3000,-. Hieruit maken we op dat het een aardig groot huis geweest moet zijn (ter vergelijking: de buitenplaats Neerbeek werd in die tijd verkocht voor f. 5600,-).
In 1747/8 is Pieter van Voorenvelden, in bezit van een snaphaan, tuinman op Sluysoort.
In 1841 is het niet meer dan een schuurtje en wordt met de grond gekocht door de eigenaar van Neerbeek.
Rond 1850 woonde als huurder op Sluisoord de hovenier Gijsbertus van Rijn (geb. 1827). Deze hovenier is R.K. en gehuwd met Gerarda Kok (geb. 1819) uit Zeist. In 1852 wordt hier Hermanus Cornelis geboren en in 1854 Joannes.
In 1860 wordt het samen met Neerbeek gekocht door Mr. Donker Curtius, advocaat, toen hij in dat jaar tijdelijk op zijn buitenplaats Leuwenburg verbeelf. Waarschijnlijk zijn niet lang daarna de laatste restanten van Sluisoord verdwenen.
Bewoners ca 1672 Van der Burg
- 1726 Karsseboom
1841 - 1860 eigendom van de eigenaar van Neerbeek
ca 1850 hovenier Gijsbertus van Rijn (huurder)
1860 Mr. Donker Curtius, advocaat, eigenaar van Leeuwenburg
Huidige doeleinden Van het vroegere huis is niets meer terug te vinden. De grond behoort nu bij Leeuwenburg.
Opengesteld De tuin van Leeuwenburg is niet toegankelijk.
Foto's Afbeelding van Sluysoort door Antoni Waterlo (1677) Nog een tekening van Sluysoort door ANtoni Waterlo (1677)
Bronnen Tekst: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, no. 1, mei 1986, blz. 2 - 12
Afb. 1: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
AFb. 2 en 3: uit eigen archief