Het Slijk

Ligging Het kasteel heeft gestaan ten noorden van Maarssen op de linkeroever van de Vecht, rechts van de Amsterdamse Straatweg naar Breukelen.

Foto van de boerderij in 1992

Ontstaan Het kasteel wordt genoemd in 1400.
Geschiedenis In de Utrechtse Bisschoppelijke Archieven komen we in het leenregister van de heren van Abcoude en Duurstede het Slijk in 1400 tegen. In dat jaar droeg Gillis van den Slijc zijn leen op aan Willem van Abcoude. In dezelfde acte beleent Willem Gilles weer met 'een hofstede daer sijn huys op staat binnen haren graften, geleghen in den kerspel van Maersen op den Slijc ende acht merghen lands'. De zoon van Gilles, Splinter van den Slijc, wordt in dezelfde acte erkend als erfopvolger van het goed.
In of kort voor 1403 wordt Gilles van den Slijc gedood door de heer van Ter Meer, Frederik van der Meer Jansz. Frederik eigent zich het kasteel toe en laat het waarschijnlijk afbreken. Splinter van den Slijc is hierdoor nooit de eigenaar geweest van het kasteel.
In de 16e eeuw komen we het middeleeuwse goed Slijk tegen als eigendom van de voormalige abdij Den Dael even buiten Utrecht. Het wordt in 1528 genoemd toen Hendrik Ruysch na de dood van Ghijsbert van der Haer Loeffsz 'die leenweer van der huysinge, hoffstede ende erve gelegen in den kerspel van Maersen op den Slijck, vijff margen lants op t Hooge lant' ontving. Zijn zoon Jan Ruysch volgde hem in 1564 als leenman op.
De naam Het Slijk komen we daarna alleen nog maar tegen als boerderij. In 1699 komt Het Slijk via een veiling in handen van de familie Huydecoper.
Het Slijk heeft waarschijnlijk zijn naam te danken aan het feit dat dit stuk land erg moerassig was en vaak onder water liep als de Vecht buiten zijn oevers trad.
Bewoners - 1403 Gillis van den Slijc
1403 Frederik van der Meer Jansz.
1528 - 1564 Hendrik Ruysch
1564 Jan Ruysch
1699 - familie Huydecoper
Huidige doeleinden Het vroegere kasteelterrein is in gebruik voor veeteelt.
Opengesteld Het weiland is niet toegankelijk.
Foto's Nog een foto van de boerderij in 1992 Kaart uit 1680 waarop Het Slijk aangegeven staat Detail van de kaart uit 1680 Plattegrond van Het Slijk in 1830
Bronnen Tekst: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Foto 1 en 2: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 1 t/m 3: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen