Sleeswijk-Heuvel

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Burg. Grothestraat ter hoogte van de huisnummers 47 en 49 in Soest.

Prentbriefkaart van het huis van begin 20e eeuw (?)

Andere benaming De Heuvel
Ontstaan Deze buitenplaats werd in het midden van de 19e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Bij de bouw van deze buitenplaats rond het midden van de 19e eeuw werd deze De Heuvel genoemd.
In 1875 geeft de toenmalige eigenaar Dethlof Siem opdracht het huis in eclectische stijl te verbouwen. Deze eigenaar was uit Sleeswijk afkomstig en verandert daarom de naam in Sleeswijk-Heuvel.

In 1937 wordt het huis afgebroken om plaats te maken voor twee woningen.
Bewoners ca 1875 Dethlof Siem
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: H. Lägers en M. Kruidenier, Soest, geschiedenis en architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Utrecht/Zeist, 2006, 336 blz.