<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De buitenplaats Slangevegt</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:visited { color: FF0000 } a:v:hover { font-weight: bold } #H { font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: 0000FF } #info { font-family: Verdana; font-size: 10pt } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Slangevegt</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <td valign="top" width="160" height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Deze buitenplaats is gelegen op de westelijke oever van de Vecht, tussen Maarssen en Breukelen, Amsterdamse Straatweg nr. 40. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' fotos3/Slangevegt3_2003.htm')"> <IMG src="fotos3/Slangevegt3_2003.jpg" alt="Foto van het huis in 2003" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het huis is gebouwd aan het begin van de 18e eeuw en was oorspronkelijk geheel uit hout opgetrokken.<br> Slangevegt dankt zijn naam aan de bochtige rivier de Vecht, die als een slang door het landschap kronkelt. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Rond het midden van de 19e eeuw werd Leonard Corneille Dudok de Wit eigenaar van de buitenplaats. We kunnen hem beschouwen als de belangrijkste bewoner van het huis. Het huis was al in het bezit van zijn familie sinds zijn grootvader het kocht voor f. 6000,-. Dudok de Wit was een welgesteld, maar vooral avontuurlijk man. Hij maakte vele lange wandeltochten over de hele wereld. Vandaar ook zijn bijnaam Kees de Tippelaar.<br> Na een tentoonstelling van zijn uit het buitenland meegebrachte souvenirs en voorwerpen van volkenkundige aard in <a href="VegtenHoff.htm" target="hoofd1">Vegt en Hoff</a>, besluit Kees Dudok de Wit in 1889/90 een eigen museum voor Land- en Volkenkunde te laten bouwen in het park van Slangevegt. Dit museum trok jaarlijks enkele duizenden bezoekers en de opbrengst van de toegangskaartjes komt ten goede aan de minstbedeelden van Breukelen.<br> <br> Bij zijn overlijden in 1913 liet hij de gemeente Breukelen een legaat na, waarvan de schoolgaande jeugd uit de omgeving nog steeds ieder jaar op 3 oktober gratis poffertjes mag eten. Ter ere van de verjaardag van Kees de Tippelaar wordt er bovendien elk jaar een wandeltocht georganiseerd.<br> De inventaris van zijn museum wordt geveild en het museumgebouw wordt verkocht. Dit gebouw wordt verbouwd tot enkele woningen.<br> <br> Het buiten, dat geheel in hout was opgetrokken, kreeg een geheel ander aanzien, toen er in 1915 een stenen buitenmuur omheen gemetseld werd. In de loop van de vorige eeuw kreeg de buitenplaats de bestemming van hotel-restaurant, totdat het in 1995 werd gekocht door Marylou Bijvoet & Raymond Richard. Zij lieten de buitenplaats ingrijpend verbouwen, waarbij de hotelkamers werden uigebroken. Bij de verbouwing werd geprobeerd originele onderdelen intact te laten, zoals de marmeren vloer in de entree.<br> In januari 1996 opende Slangevegt zijn deuren met zowel beneden als boven een restaurant. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> - 1722 Abraham de Wit, getrouwd met Eva Wanningh<br> 1722 - na 1759 Eva Wanningh, hertrouwd met Hendrik Block<br> voor 1789 - 1801 Catharina Elisabeth de Wit, getr. met Hendrik Dudok<br> 1801 - voor 1812 Margaretha Duduk, wed. van Isaac de Wit<br> - 1821 Abraham Everardus de Wit<br> 1821 - na 1837 Cornelis Abraham de Wit<br> Abraham Everard Marie Dudok de Wit<br> ca 1850 - 1913 Leonard Corneille Dudok de Wit (Kees de Tippelaar)<br> 1913 - 1914 Anne Bram Christiaan Dudok de Wit (neef)<br> 1914 de heer Bruna (koop)<br> voor 1918 - 1922 Mr. Arent Mijndert Albert baron van Doetzelaer (koop)<br> 1922 - 1930 familie Vos (koop)<br> - 1955 familie Van Dort<br> 1955 - 1995 (?) Fam. J.A.F. de Bruin (koop)<br> 1995 Marylou Bijvoet & Raymond Richard </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> De buitenplaats is nu in gebruik als restaurant. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het restaurant is open van 12.00 - 22.00 u. om er iets te drinken of te dineren. (<a href="http://www.slangevegt.nl/index.php" target="new">INFO</a>). </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow('fotos2/Slangevegt1.htm')"> <IMG src="fotos2/Slangevegt1.jpg" alt="Foto van het interieur" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos2/DudokdeWit1.htm')"> <IMG src="fotos2/DudokdeWit1.jpg" alt="Foto van o.a. Dudok de Wit met een auto bij Slangevegt" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos2/DudokdeWit2.htm')"> <IMG src="fotos2/DudokdeWit2.jpg" alt="Foto van Dudok de Wit" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos2/Slangevegt2.htm')"> <IMG src="fotos2/Slangevegt2.jpg" alt="Oude afbeelding van het huis" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos3/Slangevegt5_1836.htm')"> <IMG src="fotos3/Slangevegt5_1836.jpg" alt="Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836" height="80"></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Tekst: <a href="http://www.slangevegt.nl/index.php" target="new">Restaurant Slangevegt</a><br> Arie A. Manten, L.C. Dudok de Wit/Kees de Tippelaar, in: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen<br> E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk<br> H.J. van Es, De buitenplaats Vechtstroom te Breukelen (1), in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jrg. 12, nr. 2, 1997, blz. 87<br> Foto 1: Uit eigen collectie<br> Foto 2: internetsite van Restaurant Slangevegt<br> Foto 3 en 4: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen<br> Afb. 1: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen<br> Afb. 2: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979 </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>