Schurenburg

Ligging Het verdwenen middeleeuwse huis Schurenburg heeft gestaan in de buurtschap Mastwijk, aan de noordzijde van de Mastwijkerdijk en ten oosten van de Blindeweg, binnen de gemeente Montfoort.
Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1341 vermeld.
Geschiedenis De gracht van het huis werd aan de noordzijde gevormd door een brede voormalige rivierarm van de IJssel, dat nu een een moerasbosje is.
Bij opgravingen in het weiland vr het moerasbos werden in 1977 op 80 cm diepte restanten van fundamenten aangetroffen, die -gezien het baksteenformaat van 30 x 14 x 7,5 cm- gedateerd kunnen worden in de 14e eeuw.

Dit komt overeen met de eerste vermelding van Schurenburg in 1341. In dat jaar erfde Zweder II, burggraaf van Montfoort, van zijn vader, burggraaf Hendrik II, onder meer 'Scoerenborch alst gheleghen is metter hofsteden ende rent tve pont acht scell. ende tien hoenre'.
In 1425 werd het goed verkocht aan Herman van Toern vanaf dat moment was het leenroerig aan Montfoort. Er was toen slechts sprake van 'een Hofstede genaamd Schurenborg'. In 1479 kwam Schurenburg in het bezit van de familie Schinkel, die het in 1630 verkocht aan Quirijn Willemsz Snel, de pachter van de boerderij aan de Blindeweg 6. Wanneer het huis is afgebroken is niet duidelijk. Op een kaart uit 1670, die de situatie in 1647 weergeeft, wordt het huis 'Schuer en Burg' nog schematisch afgebeeld. De boerderij aan de Blindeweg heeft in de 19e eeuw de naam Schurenburg gekregen, omdat het terrein van het middeleeuwse huis daarbij behoorde.
Bewoners - 1341 burggraaf Hendrik II van Montfoort
1341 Zweder II, burggraaf van Montfoort
1425 Herman van Toern
1479 - 1630 familie Schinkel
1630 Quirijn Willemsz Snel
Huidige doeleinden In de buurt van het vroegere kasteel staat nu een boerderij met de naam Schurenburg. Het vroegere kasteelterrein is weiland.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995