Schothorst

Ligging De buitenplaats staat ongeveer 3 km ten noorden van Amersfoort, bij Hoogland, aan de Schothorsterlaan nr. 17 (gemeente Amersfoort).

Ontstaan Het huis wordt rond 1600 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis Rond 1600 komen we de oudst bekende bewoners tegen, namelijk Jan Reijersz en Jannitgen Cornelisdr. In 1792 wordt het huis via een openbare verkoop te koop aangeboden. Het huis wordt gekocht door Nicolaas Methorst, burgemeester van Amersfoort.
In 1829 wordt het huis gekocht door de Amsterdamse kassier P. Cranenburg, die het in 1850 verkoopt aan de familie Verloren van Themaat.
Tot 1829 heeft het landgoed een agrarische funktie. In dat jaar wordt er een baroktuin aangelegd in Franse stijl, die na 1850 al weer wordt vervangen door een tuin in Engelse landschapsstijl. In 1850 wordt er ook een Oranjerie gebouwd.
In 1938 wordt er een Proefbedrijf Veevoeding in het pand gevestigd.
Bewoners Rond 1600 Jan Reijersz en Jannitgen Cornelisdr
1792 - 1823 Nicolaas Methorst, burgemeester van Amersfoort
1829 - ca 1850 P. Cranenburg
1850 familie Verloren van Themaat
1938 Proefbedrijf Veevoeding
Huidige doeleinden Het is mij niet bekend wat de huidige funktie van het huis is.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Internetset van de Gemeente Amerfoort