Schoonoord te Vreeland

Ligging De buitenplaats staat aan de Duin- of Dijnkerken nr. 11 in Vreeland, gemeente Stichtse Vecht.

Andere benaming l'Amitié (tot 1882)
Ontstaan Het huis dateert mogelijk van voor 1750.
Geschiedenis Tegen het einde van de 18e eeuw is het huis eigendom van Johanna Horn. Zij woonde echter niet in het huis, maar in de herenhuizinge van de hofstede NooitGedacht aan de Slootdijk te Loenen. In 1796 verhuurt zij het huis aan slagter H. Dols, die er f. 165,- per jaar voor betaalt.
Door Johanna Horn wordt Schoonoord in 1822 verkocht aan Cornelis Swildens, pastoor van de Slootdijk-kerk.

Van 1919 tot 1945 woonde in het huis de binnenhuisarchitect C.A. Lion Cachet, ontwerper van interieurs van lijnschepen van de Mij. Nederland, bankbiljetten, postzegels, boekbanden en vele andere zaken. Uit zijn tijd vinden we nog een aantal zaken terug in Schoonoord: dun koperen behang, een glas-in-loodraam en een tegeltableau.
Verder heeft het huis een fraaie antieke keuken met een Van Heemstede Obelt fornuis uit 1900. Daarnaast vinden we in het huis mooi gesneden balusters aan de trapleuning en Lodewijk XIV binnendeur-versieringen, die er op zouden kunnen wijzen dat het huid van vóór 1750 dateert. Of er zijn bij de bouw oude bouwmaterialen van elders aangevoerd.
Tot slot woonde in Schoonoord in de vorige eeuw Pieter van Gelder. Hij was vormgevend kunstenaar en overleed op het huis op 82-jarige leeftijd.
Bewoners - 1770 M.E. Mortier, weduwe van Roelof de Raad
1770 - 1791 Jan Decker (koop)
1791 - 1796 Brigitta Decker-Pick
1796 - 1822 Johanna Grevingh-Horn (koop)
1822 - 1833 Cornelis Philippus Swildens (koop)
1833 - 1855 Elisabeth Schuyt-Adams (koop)
1855 - 1861 Christina Anthonetta Schuyt
1861 - 1871 Henri Husly Viervant (koop)
1871 - 1876 Johannes van Beek (koop)
1876 - 1879 W.F. Pouw (koop)
1879 - 1882 Lourens Petri (koop)
1882 - 1894 Theodorus de Veer (koop)
1894 - 1904 Jan de Koning (koop)
1904 - 1919 Barend van Marwijk Kooy (koop)
1919 - 1945 Carel Adolph Lion Cachet (koop)
1945 Mevr. W.E. van den Broek, getrouwd met J.P.D. van Gelder
Huidige doeleinden Het is mij niet bekend wat de huidige bestemming van het huis is.
Opengesteld Het huis is in elk geval niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
mevr. N. Verheijen