Schoonoord


Ligging Deze buitenplaats staat aan het Gein Zuid nr. 60 te Abcoude.

Andere benaming Schoonoordt
Ontstaan Deze buitenplaats is rond 1700 ontstaan.
Geschiedenis De Amsterdamse chirurgijn Eugenius Fonteijn bezat omstreeks 1667 land aan de zuidzijde van het Gein direct naast de Geinbrug (gemeente Weesperkarspel). Na zijn overlijden heeft zijn vrouw Margaretha Zegers het bezit uitgebreid.
Omstreeks 1700 is de buitenplaats Schoonoordt gebouwd, in eigendom van mr. David de Wildt, heer van Drakesteyn. Hij was secretaris der Admiraliteit van Amsterdam. Zijn schoonvader was eigenaar van de hofstede Schoonoordt onder Velzen. Vermoedelijk komt hier de naam vandaan. Na zijn overlijden in 1729 erfde zijn zoon Job de Wildt, ontvanger-generaal der Admiraliteit in Amsterdam, de buitenplaats. De twee gemetselde pijlers, waartussen het toegangshek hangt, dateren uit het begin van de 18e eeuw en zijn mogelijk een overblijfsel van de oorspronkelijke buitenplaats.
In 1800 is een plattegrond van de aangelegde tuin, in een vroege landschapsstijl, getekend door Evert Florijn. Ten tijde van de tekening was Cornelis van Twist eigenaar van de buitenplaats. Van 1812 tot 1821 was Gijsbert de Clercq eigenaar. Hij trouwde met zijn achternicht Maria de Clercq, die afkomstig was van de buitenplaats Vredelust.
De heer Van Nieuwenhuizen heeft het oude huis in 1875 laten afbreken en het huidige huis herbouwd en in neo-barokstijl ingericht. In 1930 is er een serre aangebouwd.
Na de dood van W.A. Altes is in 1937 is de buitenplaats, in opdracht van de huidige ABN/AMRO, geveild. Met het veilen is de grond van de buitenplaats in vijf deelgebieden uiteen gevallen.
De buitenplaats was vroeger gelegen in de provincie Noord-Holland. Na de ruilverkaveling van 1986 zijn de grenzen verlegd en is de gehele rivier Gein en het aangrenzende land bij de provincie Utrecht ingedeeld.

Bewoners 1667 - Eugenius Fonteijn, getrouwd met Margaretha Zegers
1700 - David de Wildt sr.
1742 - 1756 Job de Wildt jr.
1757 - 1795 Samuel Walland
1795 - 1812 Cornelis van Twist, getrouwd met Maria Walland
1812 - 1821 Gijsbert de Clercq, getrouwd met Maria de Clercq
1821 - 1874 Willem König
1874 - 1894 familie Nieuwenhuizen
1895 - 1915 familie Van der Sleesen
1916 - 1936 W.A. Altes
1936 - 1968 Cornelis Kreuger
1968 - Jan Kreuger

Huidige doeleinden Het huis wordt particulier bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: H. Kapiteijn - Tuinhistorisch onderzoek: Buitenplaats Schoonoord, 2005
Abcoude. Geschiedenis en architectuur