Schevichoven

Ligging Schevichoven is gelegen aan de Middelweg nr. 85 in Leersum, niet ver van Broekhuizen.

Foto van het huis

Ontstaan Het huis komt voor de eerste keer voor in 1394.
Geschiedenis Op 26 mei 1394 wordt Schevichoven voor de eerste keer beleend, en wel aan Johan van Broichusen (Broeckhuysen). Het kasteel wordt dan omschreven als 'twee hoeven lands, veens ende hoefslag, geheiten Schevinchoven'. Het was oorspronkelijk een bisschoppelijk leen.
In 1434 wordt Arent van Broichuysen er mee beleend. Het kasteel blijft dan tot 1500 in deze familie. Daarna gaat het kasteel over in andere handen.
In 1622 wordt het kasteel gekocht door Johan van Renesse van der Aa, waarmee het bij Zuilenstein wordt gevoegd. Zuylenstein wordt in 1630 door Johan verkocht en na zijn overlijden in 1640 erft zijn dochter Agnes van Renesse van der Aa Schevichoven. Zij is getrouwd met de bekende admiraal Jacob baron van Wassenaer Obdam, die in de zeeslag bij Lowestoft met zijn schip in de lucht vloog.
In 1700 wordt het huis gekocht door Willem van Nassau, heer van Zuylenstein, waarmee het huis opnieuw tot Zuylenstein behoort.
Ten slotte wordt het huis in 1813 gekocht door Jan van Nellesteijn, waarmee het weer gaat behoren tot Broekhuizen.
Het overgebleven oude deel van het kasteel is een gebouw met twee trapgevels dat inwendig goed is gerestaureerd en uit de 17e eeuw dateert. In 1911 werd het huis door de familie Pauw van Wieldrecht uitgebreid met een herenkamer.
Er naast staat nog een wit gepleisterde duiventoren met een vierkant grondvlak en een zadeldak.
Bewoners 1394 Johan van Broichusen (Broeckhuysen)
1434 Arent van Broichuysen
- 1500 familie van Broichuysen
1622 - 1640 Johan van Renesse van der Aa
1640 Agnes van Renesse van der Aa, getr. met admiraal Jacob baron van Wassenaer Obdam
1700 Willem van Nassau-Zuylenstein
1813 Jan van Nellesteijn
familie Pauw van Wieldrecht
Huidige doeleinden Nu zijn de resten van het oude kasteel onderdeel van de proefboerderij van de Stichting Centraal Veevoeder Instituut.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk. Wel zijn het oude gebouw met trapgevel en de duiventoren vanaf de weg goed zichtbaar.
Foto's Foto van het huis
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Foto 1: Peter van der Wielen
Foto 2: G. van Diest