Rozenhoeve

Ligging Deze buitenplaats staat aan de Kroostweg nr. 76 te Zeist.

Andere benaming Landlust, Rozengaarde
Ontstaan De buitenplaats is in 1638 ontstaan.
Geschiedenis In 1838 begint Seger van Doorn met de bouw van de buitenplaats, nadat hij de grond gekocht heeft van Nicolaas van Bern. Hij noemt de buitenplaats Landlust. In 1842 komt hij te overlijden.
De volgende belangrijke periode voor de buitenplaats is de periode vanaf 1848. Baron van Reede van Oudtshoorn en zijn vrouw Amalia Singendonck kopen de buitenplaats. Zij vragen de dichter des vaderlands Nicolaas Beets een passende naam voor de buitenplaats te bedenken. Het wordt buitenplaats Rozengaarde. Zij veranderen de naam in 1859 in de huidige naam buitenplaats Rozenhoeve. In deze periode wordt de villa vergroot en vindt er gronduitbreiding plaats.

De volgende belangrijke periode is die waarin Felix Westerwoudt de buitenplaats in zijn bezit heeft. Hij laat de villa grondig verbouwen en zorgt voor het huidige uiterlijk van de villa in de Zwitserse chaletstijl. Vanaf 1919 tot 1989 is de villa niet in gebruik door eigenaren maar wordt verhuurd. Een aantal jaren is in de villa een pension gevestigd. In 1936 wordt de Zeister Vrije school er in gevestigd. In 1968 koopt de gemeente Zeist de villa met bijbehorende grond om het bestemmingsplan Zeist West ten uitvoer te kunnen brengen. Mede daarom stond rond 1970 de villa op de nominatie om gesloopt te worden. Echter door luide protesten van buurtbewoners en de Zeister Antroposofische gemeenschap is dit voorkomen. Vanaf 1989 is de villa in het bezit van de huidige eigenaren.

Bewoners 1838 - 1844 Seger van Doorn
1844 - 1848 Jonkheer Herman Dirk de Geer
1848 - 1873 Johan Frederik Baron van Reede van Oudtshoorn en Erven
1873 - 1877 Abraham van Vloten
1877 - 1888 Johannes Kooij
1888 - 1915 Felix Theodoor Westerwoudt
1915 - 1919 Erven Westerwoudt
1919 - 1968 Jonkheer Charles Antoine de Pesters
1968 - 1989 Gemeente Zeist
1989 - heden Karien Smits, Jan Smulders, Pieter Veraart, Jeltje Waagenaar

Huidige doeleinden Het huis wordt particulier bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: o.a. Zeist - Groei en Bloei van Ronald Blijdestein
met dank aan Pieter Veraart
website Villa Rozenhoeve