Roserust

Ligging Deze buitenplaats staat aan de dorpsstraat nr. 19 tot 21 in Loenen aan de Vecht.
Ontstaan Deze buitenplaats is voor 1743 ontstaan.
Geschiedenis De eerst bekende eigenaar van de buitenplaats is Cornelis de Roos, makelaar te Amsterdam. Hij was getrouwd met Geertruid Janknegt en woonde aan de Herengracht 429. Hij verkocht zijn woning in Amsterdam in 1726 aan zijn zuster Anna.
Hij kwam pas in Loenen wonen vanuit Alphen in december 1734. Eind 1736 werd hij tot schepen van Loenen Stigts gerecht beëdigd. In die jaren zal hij Roserust gesticht hebben. Hij moet dan ook degene zijn geweest, die de decoraties door Jan van Logteren in de gang heeft laten aanbrengen na de uitbouw van het oorspronkelijke huis.
Na het overlijden van Cornelis de Roos in 1743 werd het huis door de erven getaxeerd. Het huis bleek f. 8.500,-- waard te zijn. Zijn vrouw trouwde in september 1743 met ds. Pieter Elsevier uit Amsterdam. In november 1743 trok zij bij hem in.

De opvolgende eigenaar was Adrianus van Vianen. Hij was getrouwd met Alida van Neercassel. In 1742 was hij beëdigd als schepen van Loenen welke functie hij 21 jaar lang tot eind 1763 vervulde. Hij was eigenaar van de brouwerij "De gekroonde A", die tegenover zijn huis stond aan de Dorpsstraat en gevestigd was in twee panden namelijk nr 18 en nr 20.
In 1765 werd de buitenplaats gekocht door Sara Catharina Mooy voor een bedrag van f. 8.400,-- van de erven van Van Vianen. Zij heeft het kennelijk als zomerverblijf gebruikt. In hetzelfde jaar verwierf zij ook het plaatsje Schijnrust voor f. 8.000,--. In 1772 werd het voor f. 14.000,-- verkocht aan Jacob de Geus.
De buitenplaats Roserust werd in 1781 opnieuw in de verkoop gedaan en verworven door Jacobus Koster. Drie jaar later kwam het in handen van Paulus Determeyer Wesseling, die er met zijn vrouw tot zijn overlijden in 1798 woonde. Zij bleef er wonen tot na 1811.

Volgens de kadaster was de buitenplaats al vóór 1832 in bezit van Jan Hendrik Hoogbruijn, koopman te Loenen. Hij bleef eigenaar tot 1838. In dat jaar neemt Dirk van Os, schipper te Breukelen, het bezit over. Hij was getrouwd met Cornelia Vink, die twee jaar na het overlijden van Dirk van Os in 1853 hertrouwde met A.J. Teljer uit Loenen. Zij woonden er samen tot 1861.
In 1861 werd het gekocht door Willem Kruiswijk, veehouder te Loenen, met zijn vrouw Jannetje van der Horst, die het buitentje na tien jaar, in 1871, in twee delen verkocht. Namelijk het noordelijke deel Dorpsstraat 23 en het zuidelijke eigenlijke Roserust.

Dorpsstraat 23 werd met een klein stukje tuin eigendom van Wouter van Suylekom. Het eigenlijke huis met het grootste deel van de tuin en de koepel werd eigendom van Marinus Elisa Gousset van Heel. Hij brak de koepel af en herbouwde die op iets kleinere schaal. Tevens kocht hij de boomgaard en het wandelbos weer terug en zo besloeg het terrein, toen hij dat in 1893 over deed aan zijn dochter Anna Christina Lantinga-Gousset van Heel weer 3220 m2.
Zij woonde met haar man Sijbren Lantinga vijf jaar op de buitenplaats, waarna het werd verkocht aan Ruth Zeldenrijk. Hij kocht het als geldbelegging en ging het pand verhuren. Daartoe splitste hij het door de gang met een muur in tweeën te delen en er twee voordeuren voor te laten maken. Na zijn overlijden in 1929 kwamen beide delen in bezit van Jan van Dijk en zijn vrouw Maria Gijsbertje Veldhuizen. Na het overlijden van Jan van Dijk in 1953 verkocht zij in 1968 en 1970 twee percelen van de tuin aan de gemeente, die er een parkeerterrein van maakte. De twee huizen op nog 470 m2 grond vonden elk een koper. Het noordelijke deel werd gekocht door de heer B. Schoorl. Het zuidelijke deel is in 2002 gekocht door de heer R. Ernst.

Bewoners - 1743 Cornelis de Roos, getrouwd met Geertruid Janknegt
1743 - 1763 Adrianus van Vianen
1763 - 1765 erven van Van Vianen
1765 - 1772 Sara Catharina Mooy
1772 - 1781 Jacob de Geus
1781 - 1784 Jacobus Koster
1784 - 1798 Paulus Determeyer Wesseling
1798 - > 1811 weduwe van Paulus Determeyer Wesseling
< 1832 - 1838 Jan Hendrik Hoogbruijn
1838 - 1851 Dirk van Os, getrouwd met Cornelia Vink
1851 - 1861 Cornelia Vink, getrouwd met A.J. Teljer
1861 - 1871 Willem Kruiswijk, getrouwd met Jannetje van der Horst
1871 - Wouter van Suylekom (Dorpsstraat 23)
1871 - 1893 Marinus Elisa Gousset van Heel
1893 - 1898 Anna Christina Gousset van Heel, getrouwd met Sijbren Lantinga
1898 - 1929 Ruth Zeldenrijk
1929 - Jan van Dijk, getrouwd met Maria Gijsbertje Veldhuizen
1953 - Maria Gijsbertje Veldhuizen
- B. Schoorl (noordelijke deel)
2002 - R. Ernst (zuidelijke deel)

Huidige doeleinden Het huis wordt particulier bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munnig Schmidt, De buitenplaats Roserust te Loenen, in: Jaarboekje Niftarlake (2002), blz. 43-61
E. Munning Schmidt, De Van Logterens in de Vechtsreek, In: jaarboekje Niftarlake, 2006, blz. 33-34