Rosendaal-en-de-blokhuizen

Ligging Dit huis stond in de gemeente Woudenberg, Laagerfseweg 72.
Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1455 genoemd.
Geschiedenis Over de geschiedenis van dit versterkte huis is niets bekend. Na de afbraak van het huis is er een boerderij op deze plaats gebouwd, die nu Groot-Landaas heet.
Het gebied rond dit vroegere versterkte huis wordt binnenkort grootschalig verbouwd (door het vertrek van een groot transportbedrijf) en die verbouwing zou tot de plek kunnen lopen waar dit huis zich bevonden heeft. Maar dat is niet helemaal zeker.
Bewoners Er zijn mij geen namen ven bewoners bekend.
Huidige doeleinden Op de plaats van dit versterkte huis bevindt zich nu de boerderij Groot-Landaas. Rond deze boerderij zijn nog (delen van) grachten zichtbaar.
Opengesteld De boerderij is niet vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Gerco Wolfswinkel