De Roetert

Ligging Het kasteel stond langs de Langbroeker Wetering in Overlangbroek, Langbroekerdijk B5, gemeente Wijk bij Duurstede. Ten zuidoosten van Sandenburg en Groenestein.
Andere benamingen Roethard
Ontstaan Wanneer het kasteel ontstaan is is niet bekend.
Geschiedenis Over de geschiedenis van het kasteel is weinig bekend. Wel is het kasteel vanaf 1528 leenroerig aan de ridderhofstad Zuylen. In dat jaar sterft Dirk van Zuylen, die opgevolgd wordt door zijn zoon Dirk van Zuylen Dirksz.
Daarna gaat het kasteel meerdere keren door verkoop over in andere handen. Bij de verkoop van het kasteel in 1749 is er naast het 'herenhuis vanouds genaamd de Roeter', ook sprake van een Roeterthofstede, terwijl in 1830 nog maar sprake is van één huis. Hieruit maken we op dat het kasteel tussen 1749 en 1830 is afgebroken.
Bewoners - 1528 Dirk van Zuylen
1528 Dirk van Zuylen Dirksz.
familie Van Ruytenbergh
1724 familie Van Rossem
- 1830 familie De Kruyf
1830 Cornelia Anna van Westrenen, weduwe van mr. H.W. de Beaufort
jkvr. R.L.L. Speelman, weduwe van jhr. mr. dr. J.D.H. de Beaufort
Huidige doeleinden Achter de huidige boerderij 'De kleine Roetherr' vinden we nog een omgracht eiland, waarop het kasteel vroeger gestaan heeft.
Opengesteld Huidige boerderij en weiland zijn niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995