Rijnhoven

Ligging Deze buitenplaats stond in de wijk Hoograven te utrecht.
Andere benaming Cap Raven, Rhijnhoven
Ontstaan Het huis werd tegen het einde van de 17e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Deze buitenplaats stond ten zuiden van Rijn- en Veldzicht, en wordt vermeld in 1754. Het huis komt overigens al in 1699 in de bronnen voor en draagt dan reeds de naam Rijnhoven. Ook de naam Cap Raven komt voor. Direct ten noorden van het huis stond de zaagmolen Den Otter.
De buitenplaats en de zaagmolen werden in 1770 aangekocht door Frans van Oort. Hij brak de zaagmolen af en liet hier twee steenovens bouwen. Zes jaar later verkocht hij alles aan Hendrik Meijsters. In 1798 verkocht hij de boel aan Leonard van Loenen, doctor in de medicijnen. Deze breidde het bedrijf uit met de productie van vloerstenen en "een samengestelde kunst-Bataafsche Duijfsteen-cement met een paardemolen". In deze rosmolen werd oude tufsteen tot tras (een soort cement) vermalen. In 1828, na de dood van Van Loenen, kwam het bedrijf in handen van Pieter van den Broeke, die tot zijn dood in 1869 op Rijnhoven heeft gewoond.
Bewoners 1770 - 1776 Frans van Oort
1776 - 1798 Hendrik Meijsters
1798 - 1828 Leonard van Loenen
1828 - 1869 Pieter van den Broeke
Huidige doeleinden De buitenplaats is verdwenen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: De Utrechtse wijken: Zuid