Rijneveld

Ligging Het verdwenen middeleeuwse huis Rijneveld stond op Geestdorp nr 21 in Woerden.
Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1367 genoemd.
Geschiedenis In 1367 wordt Rijneveld beschreven als 'hofstede te Rijneveld met huizinge en getimmerte en een kamp van 3 morgen daarnaast'. Het huis werd toen bewoond door heer Engelbrecht van Rijneveld, een Hoeks edelman en vermoedelijk een bastaard van ridder Traveys van der Meije (die ook voorkomt onder de naam Traveys van Rijneveld). Zijn zoon Gerrit van Rijneveld, knaap van de heer van IJsselstein, droeg in 1367 zijn huizinge op Rijneveld op aan zijn heer en ontving dit van hem in leen. Hieruit kan worden opgemaakt dat Rijneveld vr die tijd een allodiaal goed was.
Gerrits zoon Willem, gehuwd met Marcelia Gijsbertsdochter van Ruwiel, werd in 1410 met het goed beleend. Aleid van Rijneveld, dochter van dit echtpaar, ontving het in 1430 in leen met als hulder haar neef Gerrit van Rijneveld.
Het huis werd omstreeks 1500 in de Jonker Fransen oorlog zwaar beschadigd en is waarschijnlijk niet meer herbouwd. Op de boerderij, die vermoedelijk sinds de 16e eeuw het eigendom was van de abdij Oudwijk te Utrecht, woont vanaf 1803 de familie Van Eyk Bos.
Bewoners - 1367 Engelbrecht van Rijneveld
1367 Gerrit van Rijneveld
1410 - 1430 Willem van Rijneveld
1430 Aleid van Rijneveld
16e eeuw Abdij Oudwijk te Utrecht
1803 familie Van Eyk Bos
Huidige doeleinden Langs de lange laan met vruchtbomen, die in de richting van de begraafplaats Rijnhof loopt, staat de monumentale dwarshuisboerderij Rijneveld. De gracht die de 17e-eeuwse boerderij omgeeft is de oorspronkelijke binnengracht van het oude huis; de buitengracht is grotendeels verdwenen.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995