Rietveld

Ligging Het kasteel heeft ten zuidoosten van Oudaen gestaan, bij de plaats waar het Tienhovensch kanaal uitmondt in de Vecht, bij Breukelen.
Ontstaan Het kasteel werd omstreek 1347 gebouwd.
Geschiedenis Het kasteel Rietveld werd gebouwd door de familie Van Rietveld, een bastaardtak van de Van Nijenrodes. Ten oosten van dit huis stond de kasteelboerderij, waar zich nu een herenhuis in boerderijstijl bevindt met de naam Rietveld Sate.
In de lijst van ridderhofsteden uit 1609 wordt Rietveld genoemd. De eigenaar is dan Albert Proeys, maar het kasteel is dan al verwoest. Mogelijk is het huis al verwoest tijdens de Stichtse Burgeroorlog van 1481-1483.
Of het daadwerkelijk versterkt was, is niet duidelijk.
Bewoners ca 1347 familie Van Rietveld
1609 Albert Proeys
Huidige doeleinden De exacte plaats van het kasteel weet ik niet.
Opengesteld Mogelijk staat op het vroegere kasteelterrein nu een buitenplaats.
Foto's Mij zijn geen afbeeldingen van het kasteel bekend.
Bronnen Tekst: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Internetsite van de Historische Kring van Breukelen (INFO)
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
A.A. Manten en M. Laméris, Breukelen, Geschiedenis en architectuur, SPOU, Zeist, 2008, blz. 36