Ridderoord

Ligging Deze buitenplaats stond aan de zuidzijde van de Maartensdijkseweg, ten westen van de Ridderoordlaan in De Bilt.
Andere benaming Sparrebosch
Ontstaan Het huis komen we voor het eerst in 1714 tegen.
Geschiedenis In 1714 vindt er een verkoop plaats van het huis Ridderoord. Op dat moment is Maria Blancheteste eigenaresse ervan. Zij is weduwe van Adriaan van Rossem en zij verkoopt het huis aan Mr. Willem van Baerle, die advocaat te Utrecht is. In de akte wordt gesproken over een huis met grond gelegen in Ridderdorp.
Gedurende 70 jaar blijft het huis eigendom van de familie Van Baerle. Na de dood van Mr. Philip Jan van Baerle, verkopen zijn erfgenamen het huis in 1784 via een openbare verkoping. In de akte staat ook nog vermeld, dat het huis nu Ridderoord heet, maar voorheen Sparrebosch. "Een heerenhuis, een koetshuis en een stal" worden dan gekocht door Mr. Daniel Gildemeester Jansz." In 1786 koopt hij daar nog een aangrenzende boerderij bij, die tot de bezittingen van het voormalige klooster Vredendael behoorde.

Na de dood van Daniel vererft het huis op zijn dochter Maria, die het in 1819 verkoopt aan Edward Taylor. Bij het huis hoort dan 126 ha grond. Drie jaar later laat hij echter het huis afbreken en de grond verkoopt hij via een loting. De nieuwe eigenaar wordt Maurits Jacob Eijck, heer van Zuilichem, die een jaar later 10mm zuidelijker een nieuw huis laat bouwen. Dit huis bezit vermoedelijk nog wel enkele bouwfragmenten van het oude huis. Nu is dat huis veranderd in een eengezinswoning en draagt nog wel de naam Ridderoord.
Bewoners - 1714 Maria Blancheteste, weduwe van Adriaan van Rossem
1714 Mr. Willem van Baerle
- 1784 Mr. Philip Jan van Baerle
1784 - ca 1806 Mr. Daniel Gildemeester Jansz
ca 1806 - 1819 Maria Gildemeester
1819 - 1822 Edward Taylor
1822 Maurits Jacob Eijck, heer van Zuilichem
Huidige doeleinden Op het grondgebied van het vroegere huis bevindt zich nu een eengezinswoning met nog wel dezelfde naam. Tevens bevinden zich vlakbij het huis enkele diepe kommen, die mogelijk restanten zijn van vroegere vijvers.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995