Rhijnestein

Ligging Iets ten oosten van Cothen aan de noordzijde van de Kromme Rijn.

Ansichtskaart van het kasteel (z/w)

Ontstaan In 1303 wordt Rhijnestein voor het eerst vermeld met als eigenaar Daem van Bloemenweerde. Zijn vader, Steven van Wijk, was ook al eigenaar, maar waarschijnlijk was er toen nog geen sprake van een woontoren.
Geschiedenis In de 14e eeuw is het kasteel eigendom van Jan van Rijnensteine, die een natuurlijke zoon is van bisschop Jan van Arkel. Deze Jan voerde vaak strijd, maar hield zich ook bezig met roof- of plundertochten. In 1396 trekt deze Jan met zo'n 300 mannen naar het dorp Oostrum en plunderen het dorp. Alles wat ze tegen komen nemen ze mee en de rest wordt in brand gestoken. Het dorp Oostrum lag in het graafschap Opgooi en rond 1400 wordt de naam veranderd in 't Goy.
Bisschop Frederik van Blankenheim ontsteekt in woede en stuurt zijn legeraanvoeerder Hendrik II van Vianen, burggraaf van Utrecht, naar Cothen. Jan van Rhijnestein en zijn manschappen houden dagenlang stand, maar uiteindelijk raakt het kruit en het voedsel op. Na de overgave wordt het kasteel tot de grond toe afgebroken met uitzondering van een vierkante toren en de voorburcht. De driehonderd manschappen inclusief Jan van Rhijnestein worden in gevangen gezet. Na het betalen van losgeld komen de meesten in 1397 vrij. Ook Jan van Rhijnestein.
Het kasteel werd daarna wel weer opgebouwd, maar zijn glotietijd was toen wel achter de rug. In het begin van de 19e eeuw werd het kasteel afgebroken.

In de zeventiende eeuw is een lid van het geslacht Ridder van Groenesteyn eigenaar en deze bouwt naast de toren een huis met twee trapgevels en laat het poortgebouw verbouwen.
In 1827 komt Rhijnestein via Isabella van Westreenen in de familie Van Beeck Calkoen. Het huis dat in de zeventiende eeuw gebouwd was, is dan inmiddels gesloopt. In de jaren 1873-1874 wordt er weer een nieuw huis tegen de toren aangebouwd en in 1887 wordt aan de andere zijde van het huis een bijna identieke toren toegevoegd, waardoor het huis min of meer symmetrisch wordt. Bij deze verbouwing werd ook de oorspronkelijke toren aanzienlijk verbouwd.

Het huis bezit het schilderachtigste 16e eeuwse poortgebouw uit de verre omtrek.
Bewoners ca 1290 Steven van Wijk
1303 Daem van Bloemenweerde
eind 14e eeuw Jan van Rijnensteine
17e eeuw geslacht Ridder van Groenesteyn
1827 Isabella van Westreenen
1827- familie Van Beeck Calkoen
mevrouw F.E. van Lidth de Jeude-van Beeck Calkoen en haar echtgenoot
Huidige doeleinden Het kasteel is bewoond.
Opengesteld Het kasteel is niet toegankelijk.
Foto's Ansichtskaart van het kasteel (z/w) Foto van het kasteel Oude foto van het kasteel uit 1891
Tekening van Jan de Beijer uit ca 1745
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
De website Oud Houten Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
J. Romijn, Hart van Nederland, een boek over de stad en de provincie Utrecht, A.W. Bruna & Zoons Uitgeversmij NV te Utrecht, 1950, blz. 434/5
Foto 1 en 2: uit eigen collectie
Foto 3: Peter van der Wielen
Foto 4: Fotodienst Utrecht
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966 (*)