Rhijnauwen

Ligging Het kasteel staat 2 km ten westen van Bunnik, op de rechteroever van de Kromme Rijn.

Foto van het huis

Ontstaan Als landgoed was Rhijnauwen in 1212 al bekend. Maar zelfs bij de vermelding in 1304 is het nog steeds niet duidelijk of er toen al sprake was van een versterkt huis.
In ieder geval stond dit er wel in 1394.
Geschiedenis Volgens het boekje van de ANWB uit 1966 zou het kasteel gebouwd zijn door Jacob van Lichtenberg.
Het huis Rhijnauwen werd in 1453, in opdracht van de stad Utrecht, platgebrand, vanwege verraad door de eigenaar, Frederik van Renesse. Achteraf bleek de beschuldiging niet terecht. Utrecht werd verplicht het huis te herbouwen en de eigenaar een aanzienlijke lijfrente te betalen. Uit afbeeldingen is bekend dat de middeleeuwse ridderhofstad Rhijnauwen een groot kasteelvormig complex was, met een hoofdburcht.

In 1765 maakt een zekere Mattheus Graswinckel een tocht vanuit Amsterdam naar het kasteel. Van deze reis is een verslag bewaard gebleven in het archief van de familie Huydecoper. Hij beschrijft daarin het kasteel als volgt: "'t slot [...] is een oud gebouw, heeft schoone ruijme saalen en diep verwulfde kelders, is redelijk hoog opgetrokken, heeft eertijds ook een toren gehad, dog is om 't gevaar wegens bouwvalligheijd al voor lang afgebrooken, gelijk ook een der vleugels door brand geruineerd was. Men komt langs een lange lommerrijke laan met hooge boomen bezet door een groote poort, aan welkers eene zijde de stallinge zijn en aande andere zijde de bakker en brouwerijen, op een groot ruijm pleijn of bassecour met zwaare lindeboomen bezet, waardoor men verder over een roijale brug wederom door een poort met een toren dog niet heel hoog, komt op 't binnenpleijn, en verder langs een aansienlijk trap opwaarts gaat tot in 't kasteel zelfs." En verder dat van de familie Amstel van Mijnden "derzelver wapen op verscheijden balken en in de glazen gevonden werd en onder andere 't wapen van ééne jonker Jacob Amstel van Mijnden. Het huijs legt rondom in visrijke gragten digt aan de Kromme Rhijn, drie quartiers van Utrecht."

Vanaf de 18e eeuw is het kasteel eigendom van de familie Strick van Linschoten, die het huis volledig verbouwen of opnieuw laten bouwen.
In 1920 koopt de gemeente Utrecht het landgoed van deze familie. Bij de koop waren zes pachtboerderijen inbegrepen.
Sinds 1 april 1933 wordt het kasteel verhuurd aan de Jeugdherbergstichting.
Bewoners Jacob van Lichtenberg
1453 Frederik van Renesse
1765 David ten Hove, heer van Rhijnauwen, kanunnik van Oud-Munster
18e eeuw familie Strick van Linschoten
1920 gemeente Utrecht
Huidige doeleinden Het kasteel is in gebruik als jeugdherberg.
Opengesteld Het kasteel is niet opengesteld.
Foto's Foto van het huis Foto van het poortgebouw Foto van het huis Foto van de voorkant van het huis
Foto van de zijkant van het huis Kopergravure van het kasteel door C. Specht uit 1698 Plattegrond van de kelder van het kasteel Plattegrond van de bel-etage
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Kranteartikel in het RD van 22 december 1992
W. Smits, 'Een Pleijzier Togtje naar Rhijnauwen', in: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
ANWB, Eigen land met open ogen, Utrecht, 1966, blz. 33
J. Romijn, Hart van Nederland, een boek over de stad en de provincie Utrecht, A.W. Bruna & Zoons Uitgeversmij NV te Utrecht, 1950, blz. 437/8
Foto 2 en 3: uit eigen collectie
Foto 1, 5 en 6: Peter van der Wielen
Foto 4: Elbert van Klaveren
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966
Afb. 2 en 3: Uit eigen collectie