Remmerstein

Ligging In Achterberg (gem. Rhenen) Cuneraweg 305. Het oorspronkelijke kasteel laag aan de oostzijde van deze weg.

Foto van de duiventoren

Andere benamingen Rammesteyn en Rammerstein
Ontstaan Het huis wordt in de 15e eeuw voor het eerst vermeld als thinsgoed.
Geschiedenis Het huis Remmerstein was in de 15e eeuw een thinsgoed van het Duitse huis te Rhenen. Pas later werd het een allodiaal goed.
Volgens de vroeg-17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden was het huis Remmerstein afkomstig van het geslacht Van Rhenen. Het was, getuige een tekening uit 1731, een omgracht onderkelderd huis van twee bouwlagen met bakstenen tuitgevels en een uitgebouwde ingangspartij en erker.
Aan het einde van de 18e eeuw werd het huis vervangen door een duiventoren. Aan de overzijde van de weg werd te midden van de 18e-eeuwse geometrische lanenstructuur op de berg in 1913 een nieuw landhuis gebouwd.
Bewoners familie Van Rhenen
Huidige doeleinden Vlakbij de plek waar het kasteel gestaan heeft, vinden we een eilandje met daarop een oude ronde duiventoren. Op dit eieland heeft waarschijnlijk het vroegere kasteel gestaan.
Verder zijn er een nieuw woonhuis en een witgepleisterd boerderij te vinden.
Opengesteld Het huidige huis en de boerderij zijn niet toegankelijk.
Foto's Foto van de achterkant van het huis Nog een foto van de duiventoren Foto van de hoeve bij Remmerstein
Kopergravure van Hendrik Spilman/Jan de Beijer
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Foto 1 t/m 4: Peter van der Wielen
Afb. 1: archief de heer H. van Osch