Raadhoven

Ligging Raadhoven ligt aan de Herengracht, nr. 20 in Maarssen, vlakbij het centrum van Maarssen-Dorp.

Recente tekening van de huidige status van het huis

Ontstaan Het huis is gebouwd rond 1659.
Geschiedenis Naast de grotere buitens, werden er ook buitens van kleinere omvang gebouwd in de 17e eeuw. Deze huizen waren meestal bescheiden van afmetingen en hadden weinig ornamentwerk. Tot deze kleinere buitens behoort Raadhoven.
De grond waarop vele buitens langs de Vecht rond Maarssen gebouwd zijn, waren van oorsprong eigendom van Johan Huydecoper, de eigenaar van Goudestein. Johan kocht veel grond op en verkocht deze vervolgens weer aan rijke Amsterdammers, die er hun buitens op lieten bouwen.
Zo werd op 26 april 1659 "Raatsacker" gekocht door August van Eck, Schout van Maarsseveen. Hoogstwaarschijnlijk is Van Eck de stichter van Raadhoven. Op een kaart uit 1660 komt het buiten al voor. Waarschijnlijk heeft Raadhoven niet te lijden gehad van de Fransen in het rampjaar 1673, omdat er bij de restauratie in 1978/9; plafondschilderingen gevonden zijn uit de periode dat het huis gebouwd werd. Omstreeks 1700 werd Raadhoven vergroot, door het samenvoegen van het voorhuis met het achterhuis. Over de verdere bouwgeschiedenis is weinig bekend, hoewel in het interieur de sporen van verschillende eeuwen zijn terug te vinden.
Eind 18e eeuw woonde een Schout van Maarsseveen, dhr J. van der Helm nog op Raadhoven, maar begin 19e eeuw heeft het een tijd leeg gestaan. Daarna werd het bewoond door o.a. Willem Huydecoper van Nigtevegt en eind 19e eeuw door Johan G.F. Schaap.
Het pand heeft een vierkante plattegrond en wordt afgedekt door twee achter elkaar liggende zadeldaken: de dakvorm die bij de boerenwoningen in de Vechtstreek dikwijls werd toegepast. Onder het zadeldak bevindt zich een smalle gootlijst. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met in totaal vijf vensters naast elkaar.
In het huis treft men fraai Stucwerk aan, o.a. Louis-XVI stijl. In het huis bevinden zich nog de oorspronkelijke deuren uit de 17e eeuw; terwijl de deur die toegang geeft tot de kelder, nog ouder moet zijn: uit 1580-1620 en dus voor het bestaan van Raadhoven al dienst heeft gedaan in een ouder gebouw. Bij het huis hoorde een lange smalle tuin, die door liep tot de Diependaalsedijk. In 1980 zijn in deze tuin vijfenveertig woningen gebouwd: het complex 'Achter Raadhoven'.

Op 29 juni 2007 werd de buitenplaats Raadhoven gekocht door de familie R. Vollenbrock. Na een grootscheepse verbouwing wordt het huis sinds 29 mei 2008 weer bewoond. Het pand is in oude luister hersteld en is weer in gebruik als woonhuis.
Bewoners 1659 August van Eck, Schout van Maarsseveen
Eind 18e eeuw  J. van der Helm
ca 1850 Willem Huydecoper van Nigtevegt
ca 1890 - 1900 Johan G.F. Schaap
1900 drie kunstschilders
ca 1910 - 1978 opvoedingscentrum voor verwaarloosde jongens en tehuis van het Leger des Heils
1978 - 2007 Woningbouwvereniging Goed Wonen
2007 familie R. Vollenbrock
Huidige doeleinden Het huis is sinds medio 2008 particulier bewoond.
Opengesteld Tijdens een Open Monumentendag enkele jaren geleden, was het huis geopend voor bezichtiging.
Foto's
Bronnen Tekst: Uitgave van de Gemeente Maarssen, m.m.v. de Historisch Kring Maarssen
de heer en mevrouw R. Vollenbrock
Afb. 1: Uitgave van de Gemeente Maarssen, m.m.v. de Historisch Kring Maarssen