Putruwiel in Utrecht

Ligging Dit stadskasteel staat aan de Oudegracht nr. 134 in Utrecht.
Ontstaan Het huis werd waarschijnlijk na 1175 gebouwd.
Geschiedenis Huis Putruwiel behoorde tot een van de eerste stenen huizen in deze stad. Het huis werd tussen 1175 en 1350 gebouwd. Het huis werd bewoond door het middeleeuwse echtpaar Jacob van Putte en Oedele van Ruwiel, die hun namen verbonden aan het kasteel.
Halverwege de 15e eeuw werd er in het stdaskasteel een Hanzekantoor gevestigd, maar dit zal van korte duur zijn geweest, omdat de Hanze in de stad Utrecht niet tot bloei kwam. De wijk waar het huis in staat heet Stathe.
Putruwiel werd in de loop der tijd meermaals verbouwd; vooral de voorgevel meerdere keren gewijzigd. Het huidige Putruwiel is nu voorzien van een schijngevel die 2 verdiepingshoogten doorzet.
Zoals zo vele huizen langs de Oudegracht is Putruwiel onderkelderd en er is een werfkelder aanwezig.
Bewoners Jacob van Putte en Oedele van Ruwiel
Huidige doeleinden
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995
wikipedia