Puntenburg

Ligging De buitenplaats Puntenburg lag ten zuiden van Hoog Catharijne, tussen de Catharijnesingel en de Laan van Puntenburg in Utrecht.

Beschilderde foto van het huis (anoniem) uit ca 1880

Ontstaan Over het ontstaan van de Puntenburg is ons niets bekend. Wel komen we het huis al tegen op kaarten uit de 17e eeuw.
Geschiedenis Het noordelijke gedeelte van de stadsbuitengracht liep om de punt van het in 1660 afgegraven bolwerk St. Marie heen en bepaalde de puntige vorm van het terrein van Puntenburg, dat hierop aansloot. Puntenburg heeft zijn naam daaraan te danken.
Als we het huis op oude afbeeldingen zien, dan komt de bouwstijl van het huis ook overeen met de gangbare stijl uit de 17e eeuw.
De huidige Laan van Puntenburg was vroeger een grenssloot. Het huis stond hier niet ver vandaan, met de voorzijde naar de Catharijnesingel gericht.
In de 19e eeuw werd het huis verbouwd en gepleisterd. Het bestond toen uit een zeven ramen breed gebouw van 2 verdiepingen met een hoog dak, een dwarsgelegen koetshuis met een stalgebouw daartussen. In het koetshuis was een portierswoning ondergebracht.
In 1890 werd het huis en het park verkocht aan de NS, die er een tweede administratiekantoor neerzetten.
Bewoners Er zijn mij geen bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het vroegere huis is niets meer terug te vinden. Alleen de Laan van Puntenburg en een school herinneren nog aan dit huis.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Buitens in Utrecht, 1982
Foto 1: Buitens in Utrecht, 1982