Prattenburg

Ligging De buitenplaats Prattenburg staat in de gemeente Rhenen, Cuneraweg nr 420, langs de weg van Rhenen naar Veenendaal.

Foto van het huis

Andere benamingen Grootveld.
Ontstaan Het huis is na 1500 ontstaan, tot dat jaar was er alleen sprake van een boerderij.
Geschiedenis De naam Prattenburg komen we voor de eerste keer tegen als Evert van Soudenbalch in 1474 een boerderij met land koopt van Johan van Hemerten. Een kleine twintig jaar later draagt hij het over aan zijn gelijknamige neef. In de familie Soudenbalch blijft het goed tot 1598. Wanneer de boerderij vervangen is door een buitenplaats is onbekend.
De laatste van Soudenbalch, Gerard van Soudenbalch, laat Prattenburg na aan zijn nicht Josina van Fladeracken, gehuwd met Jan van der Marsch.
Daarna gaat het huis enkele malen door schenkingen en verkoop over in andere handen, tot uiteindelijk in 1694 de Prattenburg gekocht wordt door Jacob van Wijck. Hij is kanunnik van St. Marie te Utrecht en bewindvoerder van de West-Indische Compagnie.
Omdat Jacob ongehuwd is, laat hij het bij zijn sterven, twee jaar later, na aan zijn neef mr. Anthony van Asch van Wijk, die Raad, Schepen en burgemeester van Utrecht is. In deze familie is het huis daarna altijd gebleven.
Op een afbeelding uit 1731 van Johannes Pronk zien we eenvoudig rechthoekig gebouw van een torenachtige allure, gedekt met een zadeldak. Op de afbeelding zien we ook dat het huis een restant is van een groter huis. In die periode wordt het huis dan ook omschreven als een vervallen jachthuis.
In 1843 worden het huis en landgoed opgedeeld onder de zonen van jhr. mr. Hubert Matthys Adriaan Jan, burgemeester van Utrecht: Anthony Michael Cornelis en Lodewijk Henrick van Wijck van Asch. De eerste erft het huis en de tweede het landgoed, maar de eerste geeft het huis in erfpacht aan zijn jongere broer die kantonrechter te Wijk bij Duurstede is. Uiteindelijk koopt deze in 1861 het huis van zijn oudere broer.
In 1887 geeft zijn zoon jhr. mr. Lodewijk Henrick Johan Mari, die burgemeester van Veenendaal is, lid van de Tweede Kamer en lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht, opdracht aan architect Wentink het tegenwoordige huis te bouwen. Wentink kreeg de opdracht het huis van kantelen en torentjes te voorzien, waardoor het een kasteelachtig aanzien kreeg.
Drie jaar later erft hij het huis van zijn vader en sterft zelf in 1934 en laat het na aan zijn zoon jhr. mr dr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijk, procureur-generaal bij de Hoge Raad.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt het huis nog verbouwd en aangepast aan de eisen van de tijd.
Het landgoed is ongeveer 150 ha groot en bestaat hoofdzakelijk uit bossen.
Bewoners - 1474 Johan van Hemerten
1474 - 1492 Evert van Soudenbalch
1492 neef Evert van Soudenbalch
- 1598 Gerard van Soudenbalch
1598 Josina van Fladeracken, gehuwd met Jan van der Marsch
- 1632 jonkheer Huybert van Rhenen
1632 kinderen van Godard van Reede
- 1642 jonkheer Godert de Coninck
1642 - 1650 Amersfoortse burgemeester Peter de Goyer
1650 Otto van Gelder, heer van Well
familie Chuyt
1694 - 1696 Jacob van Wijck
1696 - 1784 mr. Anthony van Asch van Wijk
1784 - 1804 Michiel Anthony van Asch van Wijck
1804 - 1843 jhr. mr. Hubert Matthys Adriaan Jan van Asch van Wijck
1843 - 1861 jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck en jhr. mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck
1861 - 1890 jhr. mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck
1890 - 1934 jhr. mr. Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck
1934 jhr. mr. dr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijk
Jhr. Mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck
Huidige doeleinden Het huis wordt bewoond door de familie Van Asch van Wijck
Opengesteld Het huis kan niet bezichtigd worden. Het gehele eigendom is vrij toegankelijk volgens de openstellingregeling NSW, met uitzondering van het park rond het kasteel.
Het park en kasteel zijn tot heden niet te bezichtigen.
Foto's Ansichtskaart van het huis Ansichtskaart van het huis
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
Dhr. G. van Heiningen, Jachopziener
Foto 1: Peter van der Wielen
Foto 2 en 3: uit eigen collectie