De Polle

Ligging Het huis heeft waarschijnlijk ten noorden van de Hollandse IJssel in Montfoort gestaan. Een omgracht rechthoekig terrein bevindt zich ten westen van de boerderij Blindeweg 5.
Ontstaan Het huis is rond 1360 ontstaan.
Geschiedenis Met grote waarschijnlijkheid is het hierboven genoemde omgrachte rechthoekige terrein het restant van het versterkte huis De Polle, dat aan de familie Van de Polle toebehoorde.
Er wordt verondersteld, dat de Van de Polle's uit het geslacht Van Harmelen stammen en dat zij verwant zijn aan de burggraven van Montfoort. Verschillende leden van de familie Van de Polle behoorden in de 14e en 15e eeuw tot de belangrijkste dienaren van de burggraven. Zij traden veelvuldig op als schout in gerechten van de burggraven en vertegenwoordigden hen bij andere gelegenheden.

In 1307 wordt voor de eerste maal een Van de Polle genoemd: Willaem uten Polle. In 1323 wordt vervolgens een halve hoeve land in Mastwijk genoemd, dat in 1360 blijkt te liggen ten westen van het goed van De Polle, dat toen in leen was bij een lid van het geslacht Van de Polle.
De belendende halve hoeve kwam in 1360 in bezit van burggraaf Zweder van Montfoort. Het huis De Polle bestond toen waarschijnlijk al, maar het is niet bekend of het tegelijkertijd in het bezit van de burggraaf kwam. In 1412 blijkt het goed van De Polle een Montfoorts leen te zijn, waarbij de leenman geen lid van de familie Van de Polle meer was, maar de broer van de burggraaf.
Het huis wordt nergens vermeld, telkens is sprake van 'het goed' van De Polle. Hierdoor is de afbraakdatum is dan ook onbekend. In het vierkante, door een sloot omgeven terrein bevinden zich funderingsresten, terwijl uit de gracht 14e-eeuws steengoed is opgevist.
Bewoners 1307 Willaem uten Polle
1360 familie Van de Polle
1412 een broer van de burggraaf
Huidige doeleinden Het eiland is in gebruik als weiland.
Opengesteld Het kasteelterrein is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995