Pijlsweerd

Ligging Het huis Pijlsweerd heeft waarschijnlijk in de zuidhoek van het Noordse Park gelegen, aan de Oude Pijlsweerdstraat bij de Oudenoord binnen de gemeente Utrecht.

(Fantasie)tekening van het huis door L.P. Serrurier uit ca 1730

Ontstaan Over dit huis bestaat veel onzekerheid. We komen de naam Pijlsweerd al tegen in de 14e eeuw als Ambachtsheerlijkheid aan de westzijde van de Vecht. Het is een leen van de proosdij van St. Jan. De heerlijkheid strekte zich ongeveer uit tussen Hogenoord, Bemuurde Weerd en de Daalse Dijk.
Ook het huis Zijdebalen werd gebouwd op het oorspronkelijke grondgebied van Pijlsweerd.
Geschiedenis Er is slecht één tekening bewaard gebleven van het huis Pijlsweerd. Van deze tekening bestaat het vermoeden dat het getekend is aan de hand van een origineel uit de 17e eeuw. Op de afbeelding zien we het huis met verschillende bijgebouwen en een hoog poortgebouw. Tegen dit poortgebouw waren een veelhoekige traptoren en een zware ronde hoektoren aangebouwd. Waarschijnlijk de restanten van een middeleeuws huis.
Het is niet duidelijk wat er met het huis is gebeurd. Mogelijk is het huis vervangen door een nieuw huis op oude fundamenten. Na 1883 is het huis afgebroken.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. De naam Pijlsweerd vinden we alleen terug in de naam van een woonwijk.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Buitens in Utrecht, 1982
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Afb. 1: Fotodienst Utrecht