Petershagen

Ligging Petershagen stond ter hoogte van Goudestein, ongeveer in het midden van de huidige Klokjeslaan, in Maarssen-dorp, gemeente Stichtse Vecht.
Ontstaan We komen de buitenplaats vanaf 1652 in de archieven tegen.

Kaart van het gebied rond het Huys op Diependael


Geschiedenis De Diependaalsedijk is één van de oudste wegen van Maarssen en vormde enkele eeuwen lang een belangrijke verbinding tussen Utrecht en Amsterdam. Tot 1650 was het gebied ten oosten van de Diependaalsedijk dun bevolkt. In 1641 werd Joan Huydecoper Heer van Maarsseveen en gingen de twee gebieden Goudensteijn en Diependaal voortaan Nieuw-Maarseveen heten.
Op een kaart uit 1629 van Baltasar Floris van Berckenrode komen we het huis nog niet tegen.

In 1652 wordt Petershagen gekocht door Joan Huydecoper, eigenaar van Goudestein en heer van Nieuw-Maarseveen. Twee jaar later wordt het huis al weer door hem verkocht. Mogelijk was het in die tijd nog een boerderij. Zoals Huydecoper wel vaker heeft gedaan, heeft hij waarschijnlijk bij de verkoop bedongen, dat de nieuwe eigenaar er een buitenplaats laat bouwen. Op een kaart uit 1660 zien we dat er al sprake is van een buitenplaats.
In 1723 woont de familie van Adriaan van der Poth in deze buitenplaats. Ze erven in dat jaar de buitenplaats Daalwijk, na het overlijden van zijn weduwe.

Vanaf 1746 zijn Jacob Bolten en Alida Meijer eigenaar van Petershagen. Daarnaast zijn ze ook eigenaar van Vierhoven. Na hun dood erft hun dochter Cornelia Maria Petershagen en haar zus Maria Everdine Vierhoven. Cornelia Maria is ook eigenaar van het Huys op Diependael. In 1764/5 laat zij tegenover Petershagen, aan de andere kant van de Noorderlaan (= Kortelaan) een nieuw huis bouwen. Petershagen laat ze afbreken en voegt het grondgebied toe aan het Huys op Diependael, dat ze vervolgens eind 1765 verkoopt aan haar zwager Matthijs van Zon, die getrouwd was met haar zus Maria Everdine.
Hiermee eindigt het bestaan van deze buitenplaats.
Bewoners 1652- 1654 Joan Huydecoper
1723 familie (en erfegenamen) van Adriaan van der Poth
1746 Jacob Bolten en Alida Meijer - 1765 Cornelia Maria Bolten
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Wasser, G.J. Esser, Daalwijk in Jaarboekje van het Niftarlake Genootschap, 2001
H. van Bemmel en A. de Zwart, De geschiedenis van het Huys op Diependael, In: Het Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 5 artikelen (no. 2, 31e jaargang (mei 2004) tot no. 2, 32e jaargang (mei 2005)). Afb. 1: uit bovengenoemde reeks artikelen