Peerlenburg

Ligging De buitenplaats Peerlenburg heeft in Maarssen gestaan, gemeente Stichtse Vecht, in het Lanenkwartier. Het terrein bevond zich tussen de Kortelaan, Driehoekslaan, Klokjeslaan en de Zogwetering. Links stond Schoonderbuurt en rechts Leeuwenhoff.

Schets van buitenplaatsen in Oud-Maarsseveen
Op dit kaartje is Peerlenburg bij nr. 14 aangegeven


Ontstaan Peerlenburg is gebouwd tussen 1629 en 1660. Op een kaart uit 1629 wordt de plek aangegeven, terwijl op een kaart uit 1660 ook een huis wordt afgebeeld.
Geschiedenis Over de geschiedenis van het huis is niets bekend. We weten niet eens wanneer het afgebroken is, maar vermoedelijk tussen 1810 en 1840, omdat in die periode de helft van alle buitenplaatsen rond de Vecht door de economische malaise werden afgebroken.
Mogelijk is het eerder afgebroken want in 1772 wordt gesproken van "de plaats van ouds genaamd Peerlenburg".
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Alleen de naam is nog terug te vinden in twee straatnamen, één in Maarssen-Dorp en één in Amersfoort.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Tekening van een laan bij Paarlenburgh door Antoni Waterlo (1679)
Bronnen Tekst: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, no. 1, mei 1986, blz. 2 - 12
Afb. 1: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, no. 1, mei 1986, blz. 2 - 12
Afb. 2: uit eigen archief