Overkerck

Ligging De buitenplaats Overkerck ligt ten zuiden van Maarssen-Dorp, langs de rechteroever (oostelijke oever) tussen Huis ten Bosch en Vechtenstein, Zandweg nr. 29, 30a en 30b.

Foto van het huis op 2 januari 2004

Ontstaan De buitenplaats Overkerck werd in 1661 gebouwd.
Geschiedenis Het Middeleeuwse 'goed ten Bosch' werd in 1593 door de toenmalige eigenaren opgesplitst. Het zuidelijke deel blijft 'goed ten Bosch' heten en wordt in de eerste helft van de 17e eeuw verkaveld.
In 1646 koop Hans Auxbrébis uit dit 'goed ten Bosch' het noordelijkste kavel. Deze kavel grens aan het kavel dat hij in 1638 had gekocht van 'Huis ten Bosch'. In 1659 verkoopt hij dit kavel weer aan Abraham Wilmerdonk, die in 1661 het huis Overkerck laat bouwen.
Op een gravure uit 1650 van de Vecht wordt op de plaats van dit huis Bemont (waarschijnlijk is deze naam hetzelfde als Delmonte) geschreven, maar nergens in de acten komen we deze naam tegen als eigenaar van het huis, zodat Bemont waarschijnlijk de huurder is geweest. Deze naam komen we wel tegen als eigenaar van De Propheet David, dat twee huizen noordelijker langs de Vecht heeft gelegen.
In 1681 wordt de eigenaar van Overkerck aangeslagen voor f 3,- huisgeld en als eigenaar en bewoner wordt de weduwe van Wilmerdonck genoemd.
De Schout en schepenen van Maarssen hadden besloten om over heel Maarssen verspreid 254 brandemmers te plaatsen, die ze vier keer per jaar controleerden. Bij een rondgang in 1791, waarvan een beschrijving bewaard is gebleven, blijkt dat op Overkerck 2 brandemmers beschikbaar zijn en dat generaal Tuijl de eigenaar is, maar dat het huis bewoond wordt door juffrouw Midels.
Bij graafwerkzaamheden in de jaren 90 van de vorige eeuw op de Zandweg ter hoogte van Overkerck kwamen fundamenten te voorschijn. Hier hadden we waarschijnlijk te maken met de fundamenten van de voorganger van Overkerck (Bemonte), dat gehuurd zou kunnen zijn door Jacomo Delmonto.

Overkerck is nu opgesplitst in 3 woningen. Een van deze drie woningen is eigendom van Jan J. van Dijk, fotograaf en zeer bekend in Maarssen door zijn werk voor het nieuwsblad VAR.
Bewoners 1646 - 1659 Hans Auxbrébis
ca 1650 Jacob Delmonte (huurder, ??)
1659 - ca 1680 Abraham Wilmerdonk
ca 1680 de weduwe van Abraham Wilmerdonk
1791 generaal Tuijl
1791 juffrouw Midels (huurder)
o.a. Jan J. van Dijk
Huidige doeleinden Het huidige huis Overkerck is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Foto van de funderingen van het huis Bemonte Foto van de voorzijde van het huis (2003) Foto van de achterzijde van het huis in 2003
Bronnen Tekst: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Foto 2: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Foto 1, 3 en 4: Uit eigen collectie