Overdevecht in De Bilt

Ligging Dit huis stond aan de noordzijde van de Utrechtseweg, ter hoogte van het park Arenberg, in de gemeente De Bilt
Ontstaan Het huis wordt in 1364 genoemd.
Geschiedenis Volgens Dekker heeft dit huis dus ter hoogte van het park Arenberg gestaan. We moeten onderscheid maken met nog een huis Overdevecht, dat ter hoogte van de R.K. Begraafplaats aan de Prinsesselaan in Utrecht gestaan heeft. Dit huis werd ook wel 'het Nieuwe huis Overdevecht' genoemd.
In het midden van de 13e eeuw komen we een Ludolf Over de Vecht tegen, die beleend werd met een strook grond van de Kromme Rijn tot de Vuursche. Op de helft hiervan, "het dichtst bij de droge gronden", bouwde hij vrij seker een versterkt huis.

Het huis wordt in 1364 omschreven als 'der hoffstede overdevechte alsoe alsbegreven is, aen der cingell upgaende an des biscops weteringe'. Het wordt dan door Herman van Overdevecht in leen gehouden van zijn broer Willem.
Het vermoeden bestaat dat het kasteeltje tijdens de oorlog van 1481-83 tussen de Hoeken en de Kabeljauwen verwoest is.
In 1483 ging het -nadat het in 1475 was gesplitst- over op de familie Van Zuylen van Nijevelt, die het enkele jaren later verkocht aan de abdij Oostbroek.

In 1512 bevindt zich in het klooster Oostbroek monnik Ghijsbert Lapp, die afkomstig was van het klooster Selwerd bij Groningen. Hij schrijft in dat jaar dat het huis brede grachten had en dat daarbinnen fundamenten waren te zien. Verder schrijft hij dat het volgens hem resten zijn van de "hofstede van de abdis van Elten", en dit zou betekenen dat het van rond 1000 dateert. Waarschijnlijk klopt deze veronderstelling niet.
Ook in 1527 waren er nog fundamenten zichtbaar. Pieter Aelmansz, die secretaris van Naarden is, gaat samen met de bode Meijns Keeck op onderzoek uit, om de plaats te vinden met de grachten, waarbinnen de fundamenten van een zware toren en een aangebouwde zaal zijn te zien.

In 1665 komen we nog een vermelding tegen in de Registers van Transporten van De Bilt. De omschrijving luidt dan: "...zijnde onder het voorss. landt de plaetse daer het oude huys ende heerlijckheit van Over de Vecht heeft gelegen als bij de overblijffselen van de oude grafften gesien kan worden".
Tenslotte wordt op de "Nieuwe Kaart van den lande van Utrecht" door B. de Roy uit 1696 aangegeven waar het huis gestaan zou hebben. Ter plaatse zijn peilingen uitgevoerd, maar helaas is daar niets gevonden.
Bewoners ca 1250 Ludolf Over de Vecht
1364 Herman van Overdevecht
1483 familie Van Zuylen van Nijevelt
ca 1500 de abdij Oostbroek
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Ook de plaats is niet met zekerheid aan te geven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995