Overdevecht in Utrecht

Ligging Mogelijk heeft dit huis gestaan aan het einde van de Maliebaan in de gemeente Utrecht.
Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend.
Geschiedenis Aan het einde van de Maliebaan, ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bevindt zich een omgracht rond terrein van 15 tot 20 m, waarop een hoofdburcht gestaan kan hebben, terwijl zich daarnaast een vierkant terrein bevindt van ongeveer 30 x 30 m, waarop een voorburcht gestaan kan hebben.
We weten echter geen naam van een kasteel dat hier gestaan heeft, maar gezien de ligging aan de oostzijde (= overzijde) van de westelijke arm van de Oude Vecht, zou hier het oude huis Overdevecht gestaan kunnen hebben.
Bewoners Er zijn geen namen van eigenaren of bewoners bekend.
Huidige doeleinden Het is mij niet bekend of er iets met deze twee terreinen wordt gedaan.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995