Overdam

Ligging Het huis Overdam heeft gelegen aan de Rietdijk nr. 5 in Houten.
Andere benaming Hoogland
Ontstaan Het huis werd voor 1357 gebouwd: in dat jaar vond er een verkoop van het huis plaats.
Geschiedenis Het kasteel heeft zijn naam ontleend aan een dam in de Rietsloot.
De naam Overdam komen voor het eerst tegen in 1263, als de Utrechtse broederschap van de H. Drievuldigheid een stuk land onder Loerik in erfpacht uitgeeft aan Willem Overdamme. Pas een eeuw later (in 1357) is er voor het eerst sprake van het huis. In dat jaar namelijk verkocht Willem Overdam, knaap, zijn 'huizinge en hofstede, genaemt Overdam' aan Ruller Uten Goye, een bastaard uit het geslacht van de heren Van Goye. Het Karthuizer klooster in Bloemendaal verwierf Overdam in 1412 en verkocht het in 1418 aan het Utrechtse kapittel van Oudmunster.

Het goed bleef in het bezit van het kapittel tot het einde van de 18e eeuw.
In 1626 tekende Hendrik Verstralen een monumentale dwarshuisboerderij met schuren en hooibergen. Het geheel is omgeven door een gracht waarover een poortgebouw staat. De omgrachting, aan de glooiingen in het terrein hier en daar nog herkenbaar, is in de jaren vijftig van deze eeuw gedempt. Wel bevinden zich in de voorgevel een groot formaat bakstenen.
Op oude stafkaarten komen we een huis Overdam tegen, dat ook wel Hoogland genoemd werd. Volgens I. Bardet is de familie Wittert ook nog eigenaar geweest van het huis en dat het door hen Hoogland werd genoemd.
Bewoners - 1357 Willem Overdam
1357 Ruller Uten Goye
1412 Karthuizer klooster in Bloemendaal
NNNN - eind 18e eeuw kapittel van Utrecht
Huidige doeleinden Op de plaats van het vroegere kasteel vinden we nu de boederij Overdam, die in 1978 gerestaureerd is. Bij het begin van het erf zijn twee palen geplaatst met daarop de tekst: Hofstede Overdam anno 1357.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995