Oudwijk

Ligging Deze buitenplaats staat aan de Oudwijkerlaan in de gemeente Utrecht.

Aquarel van het huis door H.J.P. Hanau uit ca 1860

Ontstaan De buitenplaats Oudwijk is ontstaan uit het Klooster Oudwijk, dat in 1131 door Machteld, burggravin van Utrecht voor 20 tot 30 adellijke dames werd gesticht. Oorspronkelijk werd het de Benedictijner Stevensabdij genoemd.
Na de Reformatie werd het klooster gesloten en in 1584 grotendeels afgebroken, waarna het een buitenplaats werd.
Geschiedenis Zoals hierboven al genoemd ontstond deze buitenplaats na 1584, toen het klooster Oudwijk om militair-tactische redenen grotendeels werd afgebroken. De Utrechters waren bang dat de Spanjaarden het klooster anders zouden gebruiken als steunpunt.
De bezittingen van het klooster kwamen aan de Utrechts Ridderschap, omdat bij het oprichten van het klooster het benodigde kapitaal door adellijke schenkers ter beschikking was gesteld. Wat nog van kloostercomplex over was gebleven, werd door de nieuwe eigenaars verkocht als landgoed, terwijl de landerijen van het vroegere klooster verpacht werden.
Vanaf 1663 wonen verschillende vooraanstaande Utrechters in het huis, waarvan de meest beroemde toch wel Hieronymus van Alphen was. In 1786 laat hij zijn bezit uitbreiden en verfraaien, om het vier jaar later echter al weer te verkopen.
In een pachtbrief uit 1756 weten dat de buitenplaats, naast de huysinge, ook nog uit een koetshuis, stallen, woningen, een werf en een omringende muur bestond. In de tuin lag een vijver, die samen met de omringende muur, nog uit de tijd van het klooster stamden.
Op een tekening van de Jan de Beyer zien we een hoog, rechthoekig gebouw met een aansluitende veelhoekige traptoren en een aantal lagere bijgebouwen.
In de 19e eeuw is het huis lang een kostschool geweest en in 1870 wordt het hoofdgebouw onherkenbaar verbouwd tot het huidige huis. Daarvoor was de tuin al omgebouwd tot een landschapstuin en de muur rond het huis afgebroken.
In de loop van de 19e en 20e eeuw werd het gebied rond de buitenplaats steeds verder volgebouwd. De vijver bijvoorbeeld verdween in 1924 voor wegenaanleg en de bouw van de R.K. Heilig Hartkerk. De buitenplaats ligt nu verstopt achter alle nieuwbouw.
In de vorige eeuw heeft het huis lang leeg gestaan, maar momenteel wordt het wel weer door huurders bewoond.
Naast het huis, zijn er nog de hardstenen palen van het vroegere toegangshek bewaard gebleven en een aantal bomen, die nu in de tuin van het ernaast gelegen huis (Oudwijkerlaan 47) staan.
Bewoners ca 1780 - 1790 Hieronymus van Alphen
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Buitens in Utrecht, 1982
Afb. 1: Buitens in Utrecht, 1982