Oudeweg

Ligging Deze buitenplaats staat aan de Driebergsestraatweg 63 te Doorn.

Steendruk van het huis door P.J. Lutgers (1769)
Ontstaan Deze buitenplaats werd in de jaren 30 van de 19e gebouwd.
Geschiedenis Het huis is rond 1836 gebouwd door A. Godin van Westrenen, toenmalige eigenaar van kasteel Sterkenburg. Het is gebouwd op de plek waar vroeger de hofstede Oudeweg stond. In 1855 verkoopt de familie Godin het huis met een groot gedeelte van het 18 hectare grootte park aan de Cothense familie Van Beeck Calkoen. In 1867 kocht de Amsterdamse bankier A.M. Th. Labouchère de buitenplaats en hield het tot 1905 in bezit. In dat jaar kwam H. baron van Hogendorp in het bezit van het huis. Hij laat direct een verbouwing uitvoeren. De ingang wordt verplaatst van de zuidgevel naar de noordgevel aan de Driebergsestraatweg.
In 1905 is de buitenplaats in omvang gereduceerd tot negen hectare. F. graaf van Hogendorp erfde het huis in 1927. Hij verkocht het in datzelfde jaar door aan de heer M.C. van Houten, kapitein bij de koninklijke marechaussee. Hij was belast met de bewaking van ex-keizer Wilhelm II en woonde tot 1941 in het huis. In 1960 wordt het aangepast om als kantoor in gebruik te worden genomen.
Bewoners 1836 A. Godin van Westrenen
- 1855 familie Godin
1855 familie Van Beeck Calkoen
1867 - 1905 A.M. Th. Labouchère
1905 - 1927 H. baron van Hogendorp
1927 F. graaf van Hogendorp
1927 - 1941 M.C. van Houten
1960 - kantoor
Huidige doeleinden Het is mij niet bekend waarvoor het huis nu in gebruik is.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Doorn, geschiedenis en architectuur
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten in de omstreken van Utrecht, Amsterdam, 1869