Ouderhoek

Ligging Deze buitenplaats stond ter hoogte van Rijksstraatweg 70, bij Nieuwersluis.

Tekening door D. Stoopendaal (in

Ontstaan De hofstede Ouderhoek, gelegen op de plek waar volgens de overlevering het jachtslot Ter Wiele van de Utrechtse bisschoppen heeft gestaan, werd omstreeks het jaar 1619 gebouwd voor de familie van Hoek.
Geschiedenis Van oorsprong was Ouderhoek een hofstede, die werd omgebouwd tot een buitenplaats. De gevel van het huis, die evenwijdig aan de rivier de Vecht stond, bevatte een eenvoudige voordeur met bovenlicht. Links daarvan was een raam met kruiskozijn en onderluiken, en boven dit raam en ook boven de deur, waren twee lage vensters, elk gedeeld door een verticale spijl. Het rechter gedeelte van het huis was slechts één verdieping hoog en werd ingenomen door twee grote ramen met kruiskozijnen en onderluiken. Achter deze ramen bevond zich de opkamer, waarvan de zoldering even hoog lag als de bovenverdieping van het linker gedeelte van het huis.
De zuidelijke zijgevel bevatte twee maal twee ramen met onderluiken met daarboven nog twee zolderramen. Achter dit lange ondiepe dwarshuis was een tweede dwarshuis aangebracht; beide werden gedekt door even hoge zadeldaken. Beide daken waren voorzien van eenvoudige schoorstenen.

Om het huis een kasteelachtige allure te geven, bevond zich aan de noordzijde ook een dwarshuis, waarin zich o.a. de eetkamer bevond.
Of Ouderhoek oorspronkelijk een T-vormige plattegrond heeft gehad, is niet meer uit te maken, want tegen de achterzijde van het huis werd in later tijd een vierkant gebouw opgetrokken, het "Laboratorium of Tuighuis der Vuurwerken".

We kunnen bij Ouderhoek niet spreken van een bepaalde bouwstijl, omdat het meer dan eens verbouwd werd. Alleen het voorste gedeelte vertoonde door zijn horizontale gerekte gevel evenwijdig aan de rivier, zijn opkamer en zadeldak, de kenmerken van een hofstede. Ook de gravure van Ouderhoek die S. Saylor te Londen uitgaf, geeft ons geen extra informatie, omdat deze vrijwel een kopie van Stoopendaal was.
Hoewel van veel buitenplaatsen het stichtingsjaar niet bekend is, weten we die van Ouderhoek wel. Samen met Goudestein behoort zij tot de vroegste buitenplaatsen langs de Vecht: Goudesteyn uit 1618 en Ouderhoek uit p/m 1619.

Rond 1754 werd Ouderhoek vervangen door een "modern" stadshuis-buiten. Dit buiten werd in 1839 weer afgebroken. In 1840 is er alleen nog een Oranjerie over en het landgoed is eigendom van de heren J. Vernooy te Utrecht en J. Vernooy te Loenen. De Oranjerie was een stenen gebouw met dakpannen gedekt en de 2 eigenaars willen enkele kamers hieraan toevoegen van één verdieping hoog. Omdat Ouderhoek naast het Fort van Nieuwersluis staat, moet bij Koninklijk Besluit beslist worden of er bijgebouwd mag worden. De twee eigenaars krijgen toestemming.
Van deze oranjerie is nu niets meer terug te vinden.

Op het terrein van het voormalige landgoed staat nog een huis genaamd Klein Ouderhoek uit ca. 1871. Mogelijk was dit de portiers- of tuinmanswoning.
Bewoners Familie van Hoek
Jean de Wolff
Huidige doeleinden Op de plaats van de buitenplaats staat nu een woonhuis.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Tekening van de tuin door D. Stoopendaal uit 1719 Tekening van het huis door A. Rademaker uit 1791
Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Nog een tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836
Bronnen Tekst: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
Dr. J. Belonje, Ouderhoek bij Fort Nieuwersluis, In: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, 1968, blz. 37 - 41
Afb. 1: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
Afb. 2: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
Afb. 3: De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden. Verheerlykt door honderd gezichten van steden, dorpen, vestingen, adelyke gestigten, lustplaatzen en waranden
Afb. 4 en 5: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979