Oudegein

Ligging Ten zuiden van het dorp Jutphaas, Oudegein 1, nu gemeente Nieuwegein, aan de weg naar IJsselstein.

Foto van het huis

Ontstaan De oudste vermelding dateert van 1211.
Geschiedenis Rond 1200 werd er al langs de Hollandse IJssel tol geheven. Rond deze plek ontstond het buurtschap Het Gein en niet lang daarna werd het kasteel Oudegein gebouwd. Mogelijk is het kasteel gebouwd door een lid van de familie Van Wulven, omdat het wapen van Oudegein gelijk is aan het wapen van deze familie. De eerste eigenaar zou Gerard Oudegein zijn geweest, die in 1245 genoemd wordt.
Holland was het met de tol helemaal niet eens, en in 1202 werd het buurschap Het Gein al verwoest en in 1225 nog eens. De tweede keer gebeeurde dit door Floris IV van Holland, waarbij ook het kasteel verwoest werd.
Bisschop Jan van Diest, begin 14e eeuw, maakte vele schulden en hij was genoodzaakt vele goederen af te staan aan zijn schuldeisers. Daarmee komt Oudegein in bezit van de graaf van Holland, die er vervolgens Hendrik Snoyzens ermee beleend. De burgers van Utrecht zijn het daar niet mee eens en het kasteel wordt in 1332 door hen ingenomen en verwoest. Het kasteel komt weer in handen van de bisschop van Utrecht en herbouwd.
In 1342 is het kasteel in bezit van bisschop Jan van Arkel, die het kasteel laat versterken uit vrees voor de heren van IJsselstein en beleend het kasteel aan Beernt van Snoyen. Door verraad van Beernt wordt het kasteel in 1355 ingenomen door Gijsbrecht van IJsselstein en verwoest. En in 1382 wordt het kasteel nogmaals verwoest.
En 1484 wordt het kasteel gekocht door Johan van Renesse van Rhynauwen en blijft in die familie tot 1594.
In 1626 komt het kasteel in bezit van Adriaan Ploos, heer van Tienhoven, die het kasteel in dat jaar en het volgende jaar laat verbouwen.
In 1773 koopt Jan Jacob de Geer, heer van Rijnhuizen, 't Geer, enz. het kasteel en in die familie is het daarna altijd gebleven.
Bij onderzoek naar het kasteel bleek dat de woontoren muren van 1,9 m dik heeft en een rechthoek vormt van 11,5 bij 9,5 m.
Zowel de voorburcht als het kasteel zijn nog steeds omgracht.
Bewoners 1245 Gerard Oudegein
1329 Hendrik Snoyzens
1342 - na 1355 Beernt van Snoyen
- ca 1493 familie Van Snoyen
1403 Gerrit Bouwman
- 1484 familie Bouwman
1484 - 1512 Johan van Renesse van Rhynauwen (koop), getrouwd met Cornelia Oem Vrouwe van Bokhoven
1512 Aleida van Harff Vrouwe van Oudegein (kleindochter), getrouwd met Dirk I Heer van Boetzelaer
- 1575 Johan van Boetzelaer Heer van Oudegein en Ter Molen (zoon)
1575 - 1595 Theodora van Boetzelaer (dochter), weduwe van Willem Kettler
1595 - 1598 Cornelia Hendricxdr, weduwe van mr. Thomas Both
1598 - 1626 Gerrit Both en zijn broers en zusters (kleinkinderen, voor de helft)
1626/7 Christina Sas, weduwe van Berend Wttenengh
1626/7 - 1698 Adriaan Ploos van Amstel, heer van Tienhoven (koop)
1698 - 1705 Johan Adolph van Alendorp (koop)
1705 - 1745 Frederik Jacob Heereman
1745 - 1764 Frederik Willem Joseph Heereman (zoon)
1764 - 1773 Willem Anna baron van Wassenaar (koop)
1773 - 1782 Jan Jacob de Geer, heer van Rijnhuizen, getrouwd met Theodora Anna van Haeften
1782 - 1801 Theodora Anna van Haeften
1801 - 1831 Willem Carel Pieter de Geer heer van Oudegein (zoon) getrouwd met Isabelle Charlotta Amelia van Nassau La Lecq
1831 - 1871 Jan Jacob de Geer (zoon), getrouwd met Elisabeth Sophia Jacoba Falck
1871 - 1889 Helena Jacoba Elisabeth, Jan Floris Willem, Constance Sophia Adolphina en Jan Jacob de Geer (kinderen)
1889 - 1895 Jan Floris Willem, Constance Sophia Adolphina en Jan Jacob de Geer
1895 - 1904 Constance Sophia Adolphina en Jan Jacob de Geer
1904 - 1915 Jan Jacob de Geer (broer), getrouwd met Charlotte Gerardina van Hengst
1915 - 1930 Hermina Carolina Josephine de Geer (dochter)
1930 - 1985 Lodewijk Eduard de Geer (achterneef), getrouwd met Annie Hermine Roell
1985 Stichting Oudegein
Huidige doeleinden Het kasteel wordt nog steeds bewoond. Evenals de 17e eeuwse krukboerderij op het terrein van de voorburcht.
Opengesteld Zowel kasteel als boerderij zijn niet toegankelijk.
Foto's Ansichtskaart van het huis Foto van de achterkant van het huis Kopergravure van het kasteel door C. Specht uit 1698
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Het Utrechts archief
Foto 2: uit eigen collectie
Foto 1 en 3: Peter van der Wielen
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966