Oudaen

Ligging Op de rechter Vechtoever langs het Zandpad tussen Maarssen en Breukelen.

Foto van het kasteel

Ontstaan Rond 1300 werd het kasteel gesticht door vermoedelijk een lid van de familie Van Loenersloot.
Geschiedenis De eerste vermelde eigenaar heette namelijk Theodorus van Loenersloot van Oudaen (1336). Daarom vermoeden we dat de familie Van Loenersloot het kasteel gesticht hebben. De eigenaren van Oudaen vervulden belangrijke funkties in het bestuur van Utrecht, waardoor Oudaen maar kleine gedeelten van het jaar bewoond was.
De laatste mannelijk telg uit dit geslacht was Zweder van Loenersloot van Oudaen; hij was eigenaar van het kasteel van 1399 tot zijn dood in 1429. Zijn zus Alijt van Loenersloot trouwde met haar neef Dirck Taets, waarmee het kasteel in de familie Taets komt. Dirck was ook eigenaar van Soudenbalch in Utrecht. Dit stadskasteel ging later ook Oudaen heten.
Daarna gaat het kasteel nog twee keer over door vererving in vrouwelijke lijn in handen van andere families: In 1451 erft Cornelia Taets van Oudaen het kasteel. Zij is getrouwd met Frederik van Drakenburg. In 1520 erft Josina van Drakenburg en zij trouwt met Dirck van Zuylen van de Haer
In 1536 wordt het kasteel erkend als ridderhofstad.
Begin 17e eeuw komt het huis in het bezit van de familie van der Burch, doordat Jacob van der Burch trouwt met Johanna van Sneeck, wiens vader in 1578 het kasteel gekocht had. Aan deze familie heeft Oudaen veel te danken. In de eerste plaats een grondige restauratie en modernisering door Jacob en in 1672/3 werd het kasteel niet door de Fransen verwoest, omdat de familie Rooms-Katholiek was.
Het kasteel, dat nog steeds geheel omgracht is, ging nog vele malen over in andere handen.
Bewoners ca 1280 Henrick of Dirck Loenresloet (stichter)
ca 1303 Wilhelmus van Oudaen
1336 - ca 1354 Theodorus van Loenersloot van Oudaen
ca 1354 - ca 1394 Dirck van Loenresloot van Oudaen (zoon), getrouwd met Gloria Soudenbalch
ca 1394 - 1429 Zweder van Oudaen (zoon, ongehuwd)
1429 - 1450 Alijt van Loenersloot (zus), getr. met Dirck Ernsts Taets
1450 - 1451 Cornelia Taets van Oudaen (kleindochter), getr. met Frederik van Drakenborch
1451 - 1494 Ernst van Drakenborch (zoon)
1495 - 1520 Johan van Drakenborch (zoon)
1520 - 1578 Josina van Drakenborch (dochter), getrouwd met Dirck van Zuylen van de Haer
1578 - 1601 François van Sneeck (koop, 1200 Car. Guldens)
1601 - 1648 Johanna van Sneeck (dochter), getrouwd met Jacob van der Burch
1648 - 1653 Arnoldus van der Burch (zoon)
1653 - 1689 Jacob van der Burch
1689 - 1689 Johanna Maria van der Burch (zus), getrouwd met Philibert de Clercque
1718 - 1736 Philibert Belizaire de Clercque (zoon)
1736 - 1788 Eugenius Franciscus de Clercque
1788 - 1806 Sebastiaan François Hyacinthe de Clercque
1806 - 1807 Augustus Ernestus de Clercque Wissocq
1807 - 1827 Hendrik Jacob Ortt, broer van Johan Ortt van Nijenrode (koop)
1827 - 1857 Gerrit Duuring (koop)
1857 - 1889 Gerard Duuring
1889 - 1935 Margaretha Elisabeth Willink van Collen (koop)
1935 - 1974 Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford
1974 - 1985 Dr. Maurice Nelson Graham Dukes (koop) 1985 - 1990 R.E. Ophorst
1990 R. Kattenburg
Huidige doeleinden Het huis is bewoond. Rond 1980 had het huis een heel moderne inrichting. Sinds 1990 wordt het huis bewoond door de heer R. Kattenburg en de inrichting is weer meer passend bij dit oude gebouw.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Ansichtskaart van het kasteel Ansichtskaart van het kasteel Foto van de voorzijde van het kasteel Foto van de voorzijde van de woontoren in de zomer
Zwartwit-foto van het kasteel Oude tekening van het huis door A. Rademaker Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Foto 1: Peter van der Wielen
Foto 2 en 3: uit eigen collectie
Foto 4 t/m 6: Peter van der Wielen
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966
Afb. 2: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979