Oud Sitio

Ligging De buitenplaats Oud Sitio ligt in de gemeente Doorn, Sitiopark nr. 11.

Steendruk van het huis Citio door P.J. Lutgers

Andere benaming Ariadne
Ontstaan Het huis werd in 1819 gebouwd. In de beginperiode had het nog geen naam. Helaas werd dit huis in 1903 afgebroken en vervangen door het huidige huis.
Geschiedenis In 1819 koopt Jhr. A.C.W. Munter, eigenaar van Huis Doorn het landgoed Schoonoord van mr. J.C. van Ramond. Op een gedeelte van dit landgoed laat hij dan een nieuwe buitenplaats bouwen, dat later de naam Sitio krijgt, wat 'ik heb dorst' betekent. De familie Munter gebruikte het huis als zomerverblijf.
In 1850 wordt de buitenplaats met 1 ha grond gekocht door de bankier Hendrik van Beghen, die het ook als zomerverblijf gebruikte. Hendrik laat in 1865 aan de westkant van Doorn de buitenplaats Aardenburg bouwen, waar hij gaat wonen. Als de heer Hendrik van Beghen in 1895 sterft, verkoopt zijn weduwe de buitenplaats Sitio, om samen met haar zoon S.P. van Beghen alle aandacht te schenken aan Aardenburg, dat steeds groter en fraaier wordt.

Sitio gaat verschillende keren over in andere handen en draagt zelfs een tijdje de naam Ariadne. In 1898 wordt een deel van de grond verkocht, dat nu het Sitiopark vormt, waar later een aantal villa's werden gebouwd.
In 1903 komt de buitenplaats in het bezit van de heer W. Spakler, een Amsterdamse industrieel, die het huis laat slopen en van het afbraakmateriaal een nieuw huis laat bouwen.
Momenteel schijnt in Sitio de familie van Baal te wonen. De huidige bewoners zijn familie van Prof. dr. Jan van Baal, die in 1952 Tweede Kamerlid werd namens de ARP en van 1953 tot 1958 Gouverneur van Nieuw Guinea was.

In 1947 diende de het huis enige tijd als rusthuis voor ouderen, maar niet lang erna werd Sitio, met een nieuw aangebouwde woonvleugel aan de oostkant, een vakantieverblijf.
In 1977 wordt het weer tijdelijk een onderkomen voor ouderen, maar een aantal jaren later werd Oud Sitio eigendom van Vindicta te Zeist, Stichting beheer van R.I.B.W.
Bewoners 1819 - 1850 Jhr. A.C.W. Munter
1850 - 1895 Hendrik van Beghen
1903 W. Spakler
familie van Baal
Huidige doeleinden Het is mij niet duidelijk hoe het nu zit met Sitio en Oud Sitio.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk, terwijl het Sitiopark is vrij toegankelijk is.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996
Afb. 1: Website van Stichting De Driewerf