Oud-Over

Ligging De buitenplaats staat aan Oud Over 33, bij Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Ontstaan De buitenplaats Oud-Over dateert uit de eerste helft van de achttiende eeuw.
Geschiedenis In de tweede helft van de achttiende eeuw werd aan de buitenplaats een achthoekige theekoepel met Lodewijk XV-ornamentiek toegevoegd.
Het gebouw is vijf ramen breed en telt twee verdiepingen. Het park rond Oud-Over is aangelegd in landschapsstijl en dateert mogelijk uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
Vanaf 1937 wordt het huis bewoond door Lambertus Hendrik Sondaar, die kunstenaar van beroep is. Samen met zijn vrouw Anthonia Agatha Dobbelman houdt hij zich bezig met beeldhouwen. Lambertus Hendrik overleed in 1984 en zijn weduwe bleef in het huis wonen. Zij overleed op 1 juli 2000 in Loenen aan de Vecht op 92-jarige leeftijd.
Bewoners - 1725 Jan, Daniel en Leendert de Neufville
1725 - 1743 Joachim van Gent, getrouwd met Anna de Wilde
1743 - 1752 Anna de Wilde, hertrouwd met Nicolaas Kroon
1752 - 1761 Nicolaas Kroon
1761 - 1777 Hermanus Meulman
1778 - 1779 Krijn Hoogeveen, getrouwd met Margrietje Putter
1779 - 1780 Cornelis Hoogeveen
1780 - 1781 Hendrik Cramer, getrouwd met Alida van Diest (koop)
1781 - 1799 Alida van Diest
1799 - 1800 Fredrica Elisabeth Cramer
1800 - 1804 Jan van Eden Barendsz (koop f. 9000)
1804 - 18nn Pieter Bel sr. (koop f. 12700)
18nn - 1850 Pieter Bel jr.
1850 - 1852 Joannes Willem van Reenen, getrouwd met Catharina van Appel (koop)
1852 - 1864 Catharina van Appel
voor 1867 - 1874 Jhr. Mr. Jan Balthazar Strick van Linschoten
- 1920 Abraham Witstijn Hendriksz
1920 - 1931 Cornelis Matthijssen, getrouwd met Cornelia Maria Roland Holst (koop)
1931 - 1937 Cornelia Maria Roland Holst
1937 - 1984 Lambertus Hendrik Sondaar, getrouwd met Anthonia Agatha Dobbelman (koop f. 18000)
1984 - 2000 Anthonia Agatha Dobbelman 2000 erfgenamen van het echtpaar Sondaar-Dobbelman
Huidige doeleinden Het huis wordt particulier bewoond.
Opengesteld Het huis en de tuin zijn niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979