kasteel bij Montfoort

Ligging Dit kasteel stond in het buurtschap Achthoven achter de boerderij aan de Achthoven in de gemeente Montfoort.
Ontstaan Er is niets over het ontstaaan van dit huis bekend.
Geschiedenis In een terrein achter de boerderij aan de Achthoven in het buurtschap Achthoven werden muurresten aangetroffen. In 1990 werd door RAAP een onderzoek ingesteld waarbij een omgrachting werd vastgesteld.
In de archieven ontbreekt ieder spoor van dit huis . Als hier een versterkt huis gestaan zou hebben, dan zou het een huis van een leenman van de burggraaf van Montfoort kunnen zijn geweest. De burggraaf van Montfoort rekende namelijk al vanaf het derde kwart van de 13e eeuw Achthoven tot zijn dienstmansgoederen.
Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Het terrein is waarschijnlijk in gebruik als weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995