Oirschot te Zeist

Ligging Deze buitenplaats stond in de gemeente Zeist aan de Utrechtseweg naast Villa Nuova.

Het huis Oirschot omstreeks 1865 getekend door P.J. Lutgers

Ontstaan Het huis werd in 1843 gebouwd.
Geschiedenis Jhr. Ernestus de Pesters, sinds 1841 eigenaar van Nuova, koopt in 1843 een stuk grond waarop hij het huis Oirschot laat bouwen. In 1849 koopt hij nog een bosperceel, dat hij aan Nuova en Oirschot toevoegt om er een grote landschapstuin van te maken, uitgevoerd door een beroemde tuinarchitect.

Rond 1865 zou het huis volgens de heer W.J.Hofdijk eigendom zijn geweest van de heer J. Kooy jr.
In 1957 werd het gebouw plus Villa Nuova opgekocht door het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO. Oirschot werd vervolgens platgewalst om ruimte te maken voor het architectonisch onge´nspireerde TNO-complex. het is heel erg jammer dat het toenmalige gemeentebestuur hiervoor vergunning heeft verleend, net als eerder de woningbouw in de landgoedparken Kersbergen en Ma Retraite.
Bewoners 1841 Jhr. Ernestus de Pesters
rond 1865 J. Kooy jr.
1957 Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO
Huidige doeleinden Het gebouw is gesloopt en vervangen door het kantoor van TNO.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996
P.J. Lutgers, Gezigten in de omstreken van Utrecht
Afb. 1: Gezigten in de omstreken van Utrecht