Nijeveld

Ligging Het kasteel stond ten westen van De Meern, in het toekomstige recreatiegebied in Leidsche Rijn in de nieuwe woonwijk Veldhuizen. Het kasteelterrein is opgenomen in het De Milan Viscontipark.

Kleuren-gravure van het kasteel (klein formaat)

Andere benaming Nyevelt
Ontstaan In ieder geval stond het kasteel er al in 1288.
Geschiedenis Nadat het kasteel in 1356 verwoest was, is het helemaal niet zeker of het kasteel wel herbouwd werd.
In 1536 wordt het wel erkend als ridderhofstad, maar waarschijnlijk werd er pas weer na 1579 een kasteel gebouwd door Wilhelmina van Haeften, die in 1579 eigenaar werd. Zij trouwde met Walraven van Brederode, waarmee het kasteel in deze familie kwam. Pas in 1591 is met zekerheid te zeggen dat er weer een kasteel stond.
Op een tekening van Jan de Beyer uit 1745 zien we het kasteel afgebeeld als een ruïne; aan de hand daarvan weten we dat het daarvoor verwoest moet zijn. Mogelijk is het in verval geraakt door verschillende aanvallen van de Fransen in 1672 of 1673.
Sinds 1849 is het kasteelterrein in eigendom van de familie Van Lawick van Pabst.
Bewoners 1579 Wilhelmina van Haeften, getrouwd met Walraven van Brederode
familie Zuylen van Nyevelt
1849 familie Van Lawick van Pabst
Huidige doeleinden Het kasteelterrein bestaat uit twee omgrachte eilanden, waarop een aantal bomen staan en nog een klein stukje muurwerk is zichtbaar.
Mogelijk hebben ze wel een plan met het kasteelterrein als onderdeel van het De Milan Visconipark in de wijk Veldhuizen, maar die is mij niet bekend.
Opengesteld Het kasteelterrein is vrij toegankelijk.
Foto's Foto van een gedeelte van de bewaarde slotgracht Foto van een gedeelte van de bewaarde slotgracht Foto van bewaarde gebleven muurresten Luchtfoto van het kasteelterrein
Foto van de muurresten op het kasteelterrein Foto van de ruïne Foto van de ruïne vanaf de overkant van de gracht Foto van het kasteelterrein
Tekening van Jan de Beyer van omstreeks 1745 Kleuren-gravure van het kasteel (klein formaat) Kleuren-gravure van het kasteel (groot formaat)
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Afb. 1a en 1b: Evrard van Zuylen van Nyevelt
Foto 1 t/m 3: uit eigen collectie
Foto 4: Fotodienst Utrecht
Foto 5 t/m 8: Peter van der Wielen
Afb. 2: boek: Provincie Utrecht, 1966