Nijeveld

Ligging Het kasteel stond ten westen van De Meern, in het toekomstige recreatiegebied in Leidsche Rijn in de nieuwe woonwijk Veldhuizen. Het kasteelterrein is opgenomen in het De Milan Viscontipark.

Kleuren-gravure van het kasteel (klein formaat)

Andere benaming Nyevelt
Ontstaan In ieder geval stond het kasteel er al in 1288.
Geschiedenis Nadat het kasteel in 1356 verwoest was, is het helemaal niet zeker of het kasteel wel herbouwd werd.
In 1536 wordt het wel erkend als ridderhofstad, maar waarschijnlijk werd er pas weer na 1579 een kasteel gebouwd door Wilhelmina van Haeften, die in 1579 eigenaar werd. Zij trouwde met Walraven van Brederode, waarmee het kasteel in deze familie kwam. Pas in 1591 is met zekerheid te zeggen dat er weer een kasteel stond.
Op een tekening van Jan de Beyer uit 1745 zien we het kasteel afgebeeld als een ruïne; aan de hand daarvan weten we dat het daarvoor verwoest moet zijn. Mogelijk is het in verval geraakt door verschillende aanvallen van de Fransen in 1672 of 1673.
Sinds 1849 is het kasteelterrein in eigendom van de familie Van Lawick van Pabst.
Bewoners 1288 - 1304 Dirk van Nyevelde/van Zuijlen
1304 Steven van Zuylen (zoon), getrouwd met Mabelia
- 1355 Jacob van Zuijlen van Nijevelt (zoon), getrouwd met Christine Uten Ham
1355 - 1400 Steven van Zuijlen van Nijevelt (zoon), getrouwd met Agnes van Heemskerk
1400 - 1418 Jacob van Zuijlen van Nijevelt (zoon), getrouwd met Elisabeth van Nijenrode
1418 Steven van Zuijlen van Nijevelt (zoon), getrouwd met Elisabeth van Ooy
- 1473 Jacob van Zuijlen van Nijevelt (zoon), getrouwd met Oda de Rovere van Montfoort
1473 - 1483 Hendrik van Zuijlen van Nijevelt (zoon)
1483 - 1507 Steven van Zuijlen van Nijevelt (broer), getrouwd met Walravina van Broekhuizen
1507 - 1516 Frans van Zuijlen van Nijevelt (zoon)
1518 - 1547 Odilia van Zuijlen van Nijevelt (dochter), getrouwd met Johan IV van Rossum
1547 - 1579 Steven van Rossum (zoon), getrouwd met Josina van Zuylen van de Haar
1579 - 1607 Wilhelmina van Haeften (koop), getrouwd met Walraven van Brederode
1608 - 1625 Theodora van Haeften (nicht), weduwe van Floris van Brederode
1625 - 1655 Johan Wolphert van Brederode (3e zoon), getrouwd met Louise Christine Gravin van Solms
1655/9 - 1679 Wolphard van Brederode (zoon, ongehuwd)
1679 - 1684 Hedwig Agnes van Brederode (zus), getrouwd met Carel Emilius, graaf van Dohna
1684 - 1700 Amalia, gravin van Dohna (schoonzus), getrouwd met Simon Hendrik von der Lippe und Detmold
1701 - 1710 Frederik Adolf von der Lippe (zoon)
1710 - 1741 Daniel de Milan Visconti (koop), getrouwd met Mechteld Jacoba Servaes van Limburgh
1741 - 1748 Johan Servaas de Milan Visconti (kleinzoon, ongehuwd)
1748 - 1765 Gijsbert Franco de Milan Visconti (broer, ongehuwd)
1765 - 1768 Jan Pieter Nicolaas van Reede (koop), getrouwd met Christina Boomhof
1768 - 1799 Diederik Jacob van Reede (koop, broer), getrouwd met Elisabeth Wilhelmina van Utenhove
1799 - 1849 Johanna Geertruyda Maria van Reede (dochter), getrouwd met Johan Anthonie, jonkheer van Lawick van Pabst
1849 - 1881 Diederik Jacob Adrianus Albertus jonkheer van Lawick van Pabst (zoon), getrouwd met Maria Elisabeth de Braconier
1872 - 1899 Diederik Johan Anthonie Albertus jonkheer van Lawick van Pabst (zoon), getrouwd met Maria Jacoba Simonetta Rijnbende
1901 - 1925 Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick, getrouwd met Catharina Elisabeth Engelen van Pijlsweert
1925 Diederik Jan Anthonie Albertus van Lamick Van Pabst
Huidige doeleinden Het kasteelterrein bestaat uit twee omgrachte eilanden, waarop een aantal bomen staan en nog een klein stukje muurwerk is zichtbaar.
Mogelijk hebben ze wel een plan met het kasteelterrein als onderdeel van het De Milan Visconipark in de wijk Veldhuizen, maar die is mij niet bekend.
Opengesteld Het kasteelterrein is vrij toegankelijk.
Foto's Foto van een gedeelte van de bewaarde slotgracht Foto van een gedeelte van de bewaarde slotgracht Foto van bewaarde gebleven muurresten Luchtfoto van het kasteelterrein
Foto van de muurresten op het kasteelterrein Foto van de ruïne Foto van de ruïne vanaf de overkant van de gracht Foto van het kasteelterrein
Tekening van Jan de Beyer van omstreeks 1745 Kleuren-gravure van het kasteel (klein formaat) Kleuren-gravure van het kasteel (groot formaat)
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Afb. 1a en 1b: Evrard van Zuylen van Nyevelt
Foto 1 t/m 3: uit eigen collectie
Foto 4: Fotodienst Utrecht
Foto 5 t/m 8: Peter van der Wielen
Afb. 2: boek: Provincie Utrecht, 1966